Proč se certifikovat? tisknout

Jaké má certifikace FSC pro podnik výhody?


Získáním prestižního celosvětově platného certifikátu FSC je stvrzeno, že vlastník lesa hospodaří podle striktních ekologických, ekonomických a sociálních standardů. Certifikát FSC je pro podnik prestižním oceněním a zpravidla umožňuje lesnímu podniku lépe zhodnotit dřevo (i méně žádaných sortimentů) na trhu a usnadňuje možnosti odbytu a exportní příležitosti. Certifikát FSC se stává podmínkou pro export na mnohé trhy zejména v západní a severní Evropě a v zámoří.

Kolik stojí lesní certifikace FSC?

Cena certifikace systémem FSC se liší v závislosti na rozloze lesního majetku a výběru certifikační firmy. Její cena se pohybuje v rozpětí od 0.10 do 1 EUR/ha/rok. Podle vlastníků certifikovaných lesů v ČR a Německu se zvýšené náklady na certifikaci mohou podniku na tržbách vrátit už v prvních létech po získání certifikace. Cena certifikace podniků ve spotřebitelském řetězci se podle velikosti podniku může pohybovat v rozmezí 750 - 3500 EUR ročně.