Proč se certifikovat? tisknout

Jaké má certifikace FSC pro podnik výhody?


Získáním prestižního celosvětově platného certifikátu FSC je stvrzeno, že vlastník lesa hospodaří podle striktních ekologických, ekonomických a sociálních standardů. Certifikát FSC je pro podnik prestižním oceněním a zpravidla umožňuje lesnímu podniku lépe zhodnotit dřevo (i méně žádaných sortimentů) na trhu a usnadňuje možnosti odbytu a exportní příležitosti. Certifikát FSC se stává podmínkou pro export na mnohé trhy zejména v západní a severní Evropě a v zámoří.