FSC certifikace tisknout

 Co to je certifikační proces FSC?

•    Lesní certifikací se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými kritérii a požadavky definovanými  Českým standardem FSC.

•    Tento certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Pro vlastníky lesa je prestižním oceněním přírodě blízkého lesního hospodaření.

•    Český standard FSC představuje normativní podklad pro certifikaci lesního hospodaření mezinárodním certifikačním systémem FSC na území ČR.