Ke stažení - certifikace tisknout

Pro veřejnost, spotřebitele:

Účast veřejnosti v certifikaci FSC - příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC - (1,7 MB, formát pdf) NOVINKA!!!!

FSC - zaručeně šetrné dřevo - leták pro veřejnost o certifikaci systémem FSC (0,15 MB, formát pdf)

Pro vlastníky lesů, FM:

Balíček pro skupinovou certifikaci lesů – kompletní podklady pro skupinovou cetifikaci lesů s rozlohou do 500 ha, k dispozici jsou také doplňující průvodní informace.

Prezentace o zavádění Českého standardu FSC do praxe - na 60 snímcích představuje certifikační systém FSC, jednotlivé kroky spojené s certifikací lesního majetku a Český standard FSC - (2,5 MB, formát pdf)

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví o FSC - 19 stránkový textový materiálu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem z roku 2007

Certifikace FSC - cesta k šetrnému lesnímu hospodaření - sborník ze semináře v Praze ze září 2008 (0,5 MB, formát pdf)

Přírodě blízké lesní hospodaření a certifkace FSC - sborník ze semináře v Solnici z června 2007 (3,2 MB, formát pdf)

FSC - prestiž dobrého hospodáře - leták pro vlastníky lesů o certifikaci systémem FSC

FSC pro malé lesy - leták pro vlastníky malých lesů o certifikaci FSC

Certifikace krok za krokem - průvodce certifikačním procesem

Leták „Lesní certifikace FSC – zaručeně šetrné dřevo “ (pro širokou veřejnost)

Leták „Lesní certifikace FSC – prestiž dobrého hospodáře “ (pro lesnickou veřejnost)

 

Leták „Lesní certifikace FSC pro malé lesy “ (pro lesnickou veřejnost, vlastníky malých lesů) - rozebráno - již pouze ke stažení

 

Leták „Certifikace FSC krok za krokem “ (pro lesnickou veřejnost, vlastníky malých lesů) - rozebráno - již pouze ke stažení

 

Brožura "Komentovaný Český standard FSC " (pro lesnickou veřejnost)

 

Brožura „Certifikace zpracovatelského řetězce FSC, technická příručka pro výrobce a dodavatele “ (pro dřevozpracovatele a obchodníky)

 

Plakát „Nenechte se chytit s ukradeným dřevem “ (formát A3)

Plakát „Nestavte své sny na nočních můrách jiných “ (formát A3)

 

Propagační vařečky s vypáleným logem FSC (z FSC certifikovaného dřeva)


Propagační tužky (z FSC certifikovaného dřeva)

 

Propagační samolepky (kruhové prům. 10 cm)

 

Propagační samolepky (obdelníkové 19 x 5,5 cm)

 

Kniha "100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem " autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st. - VYPRODÁNO

Pro podniky ve zpracovatelském řetězci dřeva, CoC:

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC - technická příručka pro výrobce a dodavatele

FSC kontrolované dřevo - Příručka k posouzení otázky „Je Česká republika územím s nízkým rizikem z pohledu těžby z kontroverzních zdrojů?“ je k dispozici v kanceláři FSC ČR.

Standard FSC-STD-50-002 definující podmínky registrace a možnosti propagačního používání ochranných známek FSC

Dokumenty k EUTR:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 o uznávání kontrolních organizací

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 o systému náležité péče