Možnosti adaptace na klimatickou změnu tisknout

FSC ČR připravilo k tématu adaptace lesů na klimatickou změnu informační leták, který shrnuje základní informace o projevech globálních klimatických změn vzhledem k lesním ekosystémům a ukazuje, jak může přírodě blízké hospodaření v lesích přispět k jejich adaptabilitě a připravit je na nepříznivé klimatické podmínky, které jdou ruku v ruce s globální změnou klimatu.

Lesy a změna klimatu (FSC jako nástroj k adaptaci)

 


 

Odborné články:

Probíhající a očekávané změny klimatu a s nimi související změny podmínek pro růst dřevin

(autoři: Petr Čermák, Tomáš Mikita)

Současné projekce klimatické změny předvídají další zvyšování průměrné teploty (do roku 2100 v Evropě až o 2-5 °C), sezónní změny v rozložení srážek nebo častější extremitu počasí (Christensen et al. 2007). Ve střední Evropě lze za nejvýznamnější riziko vyplývající z probíhajících a očekávaných klimatických změn považovat jarní a letní sucha a jejich dopady na vitalitu a zdravotní stav lesních porostů, a to zejména v nížinných a pahorkatinných oblastech. Predispozice suchem pravděpodobně povede k častějšímu či intenzivnějšímu ataku hmyzích škůdců (zejména kambioxylofágů, ale v některých případech i defoliátorů), stejně jako k zvýšenému výskytu houbových chorob (zejména vaskulárních mykóz a chorob asimilačního aparátu). V souvislosti se suchem a častějšími epizodami tropických teplot je také očekáváno zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů a jejich komplikovanější lokalizace a hašení. Všechna tato rizika souvisí na jedné straně se změnami podmínek pro uplatnění těchto stresorů (příznivější podmínky pro vývoj škůdců, jejich šíření do nových oblastí, nárůst počtu dní s rizikovými podmínkami pro vznik požáru apod.), na druhé straně pak s oslabením dřevin způsobeným změnami podmínek pro jejich růst, reprodukci, schopnost konkurenčně se uplatnit. V rámci projektu FRAMEADAPT byly realizovány analýzy a predikce klimatických podmínek pro pěstování dřevin. Cílem bylo především zjistit, která území a jakou měrou budou klimatem limitována a dále pak jaké jsou a budou klimatické rámce pro změny dřevinné skladby.

Plná verze článku ke stáhnutí ZDE

 


 

Demonstrační objekt přírodě blízkého hospodaření na Klokočné z pohledu lesnického výzkumu

(autoři: Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Ota Švec)

Příspěvek přibližuje výzkumné aktivity a jejich výsledky na Lesnickém úseku Klokočná (LZ Konopiště, Lesy ČR, s.p.). Demonstrační objekt, který byl na daném území vytvořen, představuje unikátní laboratoř ke zkoumání procesu transformace lesních porostů na porosty s výraznější vnitřní diferenciací. Výzkumné práce realizuje na tomto území od roku 1999 katedra pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Výsledky analýz potvrzují pokračující diferenciaci porostní struktury při zachování vysoké produkce a ekonomické efektivnosti hospodaření.

Plná verze článku ke stáhnutí ZDE

 

 

Projekt byl podpořeny Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MZP_logo_CMYK_v2