Bonnská iniciativa FSC, IKEA a SIG má za cíl přesně spočítat klimatické benefity FSC certifikace tisknout

Cílem bonnské iniciativy, kterou podpořilo společně FSC, IKEA a SIG, je vývoj kvantifikovatelné a odborně rigorozní metodologie pro kalkulaci klimatických benefitů FSC certifikace. Tedy např. k vyčíslení přínosů, jako je třeba zvýšené ukládaní uhlíku, kterým FSC certifikované lesy přispívají k boji proti změnám klimatu a ke zmírnění jejich dopadů.

 

 

Tyto údaje umožní společnostem, aby přesně identifikovaly přínosy nákupu FSC certifikovaných lesních produktů v boji proti změnám klimatu. Mohou také pomoci národním vládám tím, že jim poskytnou konkrétní informace o ukládání uhlíku v odpovědně spravovaných lesích, což je důležitý ukazatel plnění stanovených příspěvků (NDC) plynoucích z Pařížské smlouvy.

FSC se zavázalo, že sestaví speciální pracovní skupinu, která bude mít za úkol vyvinout metody, díky nimž bude možné na základě vědecky ověřitelných čísel přesně vyčíslit pozitivní efekty, které má lesní hospodaření podle pravidel FSC oproti konvenčním způsobům obhospodařování lesů.

Udo Felten, manažer společnosti SIG dodal: "Usilujeme o pozitivní bilanci, tedy abychom společnosti a životnímu prostředí více dávali, než brali. Tento přístup označujeme jako „lepší než dobrý“ a podpora systémových opatření v oblasti změny klimatu a obnovy přírodních zdrojů jsou jeho důležitými součástmi. Společnost SIG je lídrem v oblasti FSC certifikovaných kartonových obalů již od roku 2009. V současnosti je více než 80 % našich obalů opatřeno logem FSC a celkově se jich prodalo už více než 60 miliard kusů. Přesná a vědecky podložená data o tom, jak FSC certifikace pomáhá bojovat se změnou klimatu, jsou jedním ze způsobů jak podpořit náš cíl, tedy 100 % FSC certifikovaných SIG obalů.“

Bonnská iniciativa navazuje na Vancouverskou deklaraci, která vešla v platnost na Valném hromadě FSC v říjnu 2017 ve Vancouveru a našla si podporu mezi více než 60 světovými společnostmi jako např. Kaufland, Ikea, Fuji Xerox, JYSK, H&M nebo Kronospan. Vancouverská deklarace uznává důležitost FSC jako odpovědného systému certifikace lesního hospodářství a zavazuje signatáře k upřednostňování FSC certifikovaných lesních výrobků v globálním měřítku.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038