Je to důležitý závazek největších hráčů na trhu, shodují se o Vancouverské deklaraci WWF a IKEA tisknout

U příležitosti nedávného vyhlášení Vancouverské deklarace v rámci mezinárodní valné hromady organizace FSC jsme měli možnost sejít se a diskutovat s početnou skupinou zástupců firem a organizací. Využili jsme tedy příležitosti a některých z nich jsme se zeptali, jaké konkrétné důvody je vedly k tomu, aby se připojili k misi FSC a podpoře udržitelného lesního hospodaření.

 


 

 

Pomůžeme značkám a podnikatelům mezi sebou komunikovat, říká o Vancouverské deklaraci Julia Young ze Světového fondu na ochranu přírody

Prohodili jsme pár slov s Julií Young, manažerkou britské pobočky Globální lesnické a obchodní sítě pod hlavičkou Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) o tom, proč si myslí, že je důležité, aby podnikatelé podporovali udržitelné lesní hospodářství a Vancouverskou deklaraci.

 

 

Co pro vás tato deklarace představuje?

Pro nás se jedná o důležitý závazek předních společností, kterým dávají najevo svou podporu FSC jako nejdůvěryhodnějšímu certifikačnímu systému k dosažení trvale udržitelné těžby v lesích. Je to signál toho, že chtějí silné standardy, důraz na co nejvyšší transparentnost a že jsou ochotni sami být maximálně transparentní. To je obrovský pokrok!

 

Vancouverskou deklaraci podporuje mimo jiné i WWF. Proč myslíte, že je pro ně tato deklarace důležitá?

Už dnes se aktivně snažíme přesvědčovat lidi, aby při nákupech vyhledávali produkty s logem FSC, jež jim zaručí, že koupené zboží pochází z lesů, které jsou dobře spravovány a připravovány na budoucnost. Podpora FSC a Vancouverské deklarace je další přirozený krok v tomto závazku.

Přirozeně rádi vidíme, že se soukromé společnosti veřejně hlásí ke snaze o udržitelný rozvoj. Je to ten nejlepší způsob, jak zajistit, že budou firmy jejich deklarované plány zodpovědně plnit. Jde nám především o ochranu lesů pro naši budoucnost. Naším velkým přáním pak je, aby se dařilo dále vylepšovat environmentální a sociální výstupy v rámci lesnictví.

 

Co byste vzkázala těm, kteří se rozmýšlejí nad podporou deklarace?

Samotná deklarace a také on podpora, kterou získala, jasně dokazuje, že otázky týkající se transparentnosti dodavatelských řetězců nebo například dohledatelnosti původu dřeva rozhodně neztrácejí na své síle. Je v nejlepším zájmu firem dostat se co nejrychleji na hlavní kolej a odpovědět na tento trend. Vancouverská deklarace pomůže firmám a podnikatelům lépe mezi sebou komunikovat a dál stavět na důvěryhodnosti, která je v tomto prostředí nezbytná. Firmy můžou tímto způsobem jasně ukázat, že investují do udržitelného rozvoje a mají v plánu dodržet své sliby.

 

Každý se může stát tím, kdo nastartuje změnu, tvrdí Mikhail Tarasov z IKEA

Vancouverské valné hromady jsme využili kromě jiného i k tomu, abychom si promluvili s Mikhailem Tarasovem, Global Forestry managerem z IKEA. Tématem hovoru byl především smysl Vancouverské deklarace a důvody, proč právě IKEA považuje za důležité, abychom spojili síly a zasadili se o podporu globálního udržitelného lesnictví.

 

 

Co pro vás představuje Vancouverská deklarace?

Pro mě osobně se jedná především o jasný apel na všechny zainteresované osoby včetně těch, kteří se podílejí na firemních strategiích. Je to velký krok směrem k tomu, aby se celý náš obor stavěl k lesnické problematice zodpovědně a zajistil posun k pozitivním změnám.

 

IKEA už svou podporu deklaraci vyjádřila. Proč je pro vaši společnost tato iniciativa důležitá?

V IKEA věříme, že pouze zodpovědné podnikání je v dlouhodobém hledisku udržitelné. Takhle by měla o svém podnikání přemýšlet každá firma. Stejně tak i naši zákazníci, tedy ti jejichž životy má IKEA za cíl zpříjemnit, chtějí, aby se IKEA chovala zodpovědně. Je to jedna ze základních hodnot naší společnosti – starat se o lidi a o naši planetu. Chceme být v tomto ohledu inspirací pro ostatní firmy a tváří pozitivního vývoje ve vztahu k lesům.

Pomocí Vancouverské deklarace chceme ukázat bez jakýchkoli pochyb, jakým směrem se hodlá IKEA vydat v rámci lesnictví a zodpovědného podnikání. Naším cílem je spolu s dalšími předními hráči v oboru vyslat ostatním zprávu a ukázat, že se nebojíme zavázat se k odvážným cílům v rámci trvalé udržitelnosti. Více než cokoli jiného je to výzva pro ty, kteří stále váhají a jsou nerozhodní.

 

Co byste vzkázali těm, kteří se rozhodují, zdali Vancouverskou deklaraci podpořit?

Vancouverská deklarace je způsob, kterým můžeme inspirovat lidi k tomu, aby porozuměli nutnosti hospodařit v lesích šetrněji a trvale udržitelněji. V IKEA věříme na spolupráci a kolektivní činnost. Otevřenost a schopnost vést dialog jsou možná ty nejdůležitější hodnoty, které FSC má. Pokud budeme spolupracovat a půjdeme ostatním příkladem, tak se nám podaří prosadit trvale udržitelé lesnictví jako normu pro celý globální trh.

Je třeba ukázat firmám, že se můžou stát vůdci změn tím, že se zavážou k této ambiciózní deklaraci, která má svůj původ v tom nejpřísnějším a nejdůvěryhodnějším certifikačním systému na světě.

Kdokoli se může chopit otěží změny, buďte odvážní a smělí ve svých strategiích trvalé udržitelnosti a nebojte se do toho jít naplno. To je zpráva, kterou bychom rádi vyslali.