Vancouverská deklarace je příležitost pro firmy a způsob, jak společně tvořit udržitelnou budoucnost tisknout

V FSC (Forest Stewardship Council) věříme, že obchodní společnosti, které využívají přírodní zdroje, mají určitou morální povinnost zajistit, aby byly tyto zdroje těženy zodpovědně a šetrně. Nejen na základě této myšlenky ale také v návaznosti na příslib zasadit se o dodržování pravidel udržitelného rozvoje stanovených OSN hrdě představujeme Vancouverskou deklaraci.

Co je Vancouverská deklarace?

Jedná se o jasně vyslovený příslib firem z celého světa, na základě kterého se veřejně hlásí k podpoře rozvoje udržitelnější těžby lesních produktů. Odpovědné společnosti tak veřejně podporují a preferují FSC jako certifikační systém pro ověřování původu lesních produktů.

Proč podpořit Vancouverskou deklaraci?

  • Potvrdíte pozici své společnosti jako zodpovědného podniku.
  • Zájem o produkty z udržitelných zdrojů stále stoupá díky zvyšujícímu se povědomí veřejnosti o klimatických změnách a problémech světových lesů, které jsou nejvíce ohroženým ekosystémem.
  • Stanete po boku s respektovanými partnery, jakou jsou například H&M, Kaufland, Ikea, Marks & Spencer, Fuji Xerox a mnoho dalších.

Podpořte FSC a staňte se součástí změny

Podpořit Vancouverskou deklaraci a zavázat se k dodržování jejích principů můžete, ať už podnikáte či pracujete v jakémkoli oboru. Stanete se tak motorem pohánějícím změnu, která zajistí slibnou budoucnost pro celou naši planetu a její obyvatele.

Aktuální seznam firem, které Vanouverskou deklaraci podporují, je k dispozici zde.

 

Pokud chcete podpořit Vancouverskou deklaraci nebo se o ní jen dozvědět bližší informace, navštivte webový portál FSC International a nebo kontaktujte českou kancelář FSC ČR.