Nahlásit nesprávné použití loga FSC tisknout

Důležitým aspektem systému FSC je správné používání loga (ochranných známek) FSC. V tomto ohledu můžete pomoci sledováním použití loga a nahlášením případného nesprávného použití. Níže je uvedeno několik základních pravidel vycházejících ze standardu FSC-STD-40-201 a FSC-STD-50-001 © 2010 Forest Stewardship Council A.C. All rights reserved.

Organizace Forest Stewardship Council A.C. má registrované tyto  ochranné známky:
•    název „Forest Stewardship Council“ (název se nepřekládá)
•    iniciály „FSC“
•    logo se „zaškrtnutím a stromem“

 

Použití FSC štítků na výrobku

V období roku 2010 do 1. července 2011 platí přechodně více standardů pro použití loga, a proto se můžete setkat s více variantami označení výrobků FSC.

 

„stará podoba“ štítků (s certifikačním kódem)

 

„nová podoba“ štítků (nově s licenčním číslem)

V případě, že je na výrobku uveden „plný“ štítek (viz výše), tak se může na jiných místech výrobků objevit pouze logo FSC.

Podle licenčního čísla nebo čísla certifikátu si můžete v on-line databázi ověřit platnost certifikátu výrobce/prodejce.

Symboly na ochranných známkách jsou ® nebo ™. Na výrobcích vyrobených před 1. červencem 2011 se může ještě objevit ©.

Šířka ochranného prostoru kolem štítku, ve kterém není žádný text ani grafika, odpovídá velikosti písmen FSC ve štítku:

 

Tvarové podoby štítku FSC s minimální velikostí štítku:

 

Příklad mini štítku FSC s minimální velikost štítku:

 

Povolené barevné kombinace štítků FSC:

Poznámka: Použití jiné barvy je ve speciálních případech povoleno po schválení certifikační firmou.

 

Štítky FSC není možné použít pro produkty společně se značkami jiných lesnických certifikačních schémat (např. PEFC, SFI)

 

Příklady nesprávného použití

a.    změna poměru stran

b.    změněný nebo doplnění text uvnitř štítku

c.   dávání do spojitosti s environmentalním prohlášením, které není relevantní FSC
d.   upravené pozadí štítku
e.   používání více než dvou barev ve štítku
f.    změna tvaru štítku
g.   otočení loga nebo štítku
h.   text a grafika v ochranném prostoru štítku
i.    kombinace nebo překrytí štítku FSC grafikou výrobce/prodejce
j.    umístění štítku na vysoce vzorované pozadí

 

Propagační použití značky FSC

Používá se na webových stránkách, katalozích, brožurách, na výstavách apod.

Při propagačním použití ochranných známek FSC se používá tzv. propagační panel, který obsahuje následující údaje:

Výška loga a zkratky FSC musí být min. 10 mm, bez dalších grafických prvků v okolní zóně. Logo je doplněno průvodní větou např. „Značka odpovědného lesnictví“ nebo „Odpovědné lesní hospodaření“

Katalogy, brožury a internetové stránky (části/sekce, kde se nabízejí výrobky) musí obsahovat navíc k Propagačnímu panelu vysvětlující text „Hledejte certifikované FSC výrobky“, „Značka odpovědného obhospodařování lesů“, nebo jiný podrobnější text.

Pokud narazíte na nesprávné použití loga, nebo pokud si nebudete správným použitím jisti, tak prosím ukázku loga pošlete spolu s udáním místa a data, kde jste logo viděli na info@czechfsc.cz nebo na FSC ČR, Kounicova 42, 602 00 Brno.