Poradenský servis FSC tisknout

FSC ČR nabízí:

 

1. Stálou telefonní poradenskou linku pro podniky a veřejnost (spotřebitele) o různých aspektech certifikace FSC a souvisejících tématech - Ing. Tomáš Duda: mob. +420 737 406 093, tomas.duda@czechfsc.cz

 

2. Prezentace a přednášky pro nejrůznější zájmové skupiny s tématy:

- „Požadavky systému FSC na zpracovatelský řetězec“
- „Koncept lesní certifikace, organizace Forest Stewardship Council a systém FSC“
- „Lesní certifikace FSC jako nástroj v ochraně českých i světových lesů“
- „Český standard FSC pro lesní hospodaření“
- „Požadavky systému FSC na lesní hospodaření“
- „Používání ochranné známky a loga FSC“
- „Certifikace lesního hospodaření krok za krokem “
- „Odpovědné nakupování certifikovaných výrobků“
- „Certifikační systém FSC v ČR a ve světě“.

Možno domluvit variace a další související témata.

 

3. Poradenství a tréninky pro lesní a dřevozpracující podniky a obchodníky (vedení i personál):

- příprava na certifikační audit,

- hodnocení rizika oblastí (podle standardu o "kontrolovaném dřevu")

- průběh auditu,

- požadavky systému FSC,

- Český standard FSC pro lesní hospodaření,

- používání ochranné známky a loga FSC a další související témata.

 

Obsah a rozsah tréninků lze domluvit individuálně.

 

4. Vyhledávání FSC partnerů obchodníkům, lesním podnikům a dřevozpracovatelům, spojování nabídky s poptávkou – i mezinárodně (zejména zajištění producentů certifikovaného dřeva)

 

5. Ochranářské posudky vyplývající z Českého standardu FSC (biologické hodnocení, identifikace lesů z vysokou ochranářskou hodnotou, ekologická mapa)

 

6. Konzultace certifikačním firmám (interpretace Českého standardu FSC, překlady, zajištění konzultací se zájmovými skupinami, apod.)

 

7. Vytváření grafických prezentací spojených s logem FSC (např. plakáty, katalogy, postery, webové stránky)

 

8. Poskytnutí tištěných informačních materiálů o certifikačním systému FSC a drobné propagační předměty:
- Leták „Lesní certifikace FSC – zaručeně šetrné dřevo “ (pro širokou veřejnost)

- Leták „Lesní certifikace FSC pro malé lesy “ (pro lesnickou veřejnost, vlastníky malých lesů)

- Leták „Certifikace FSC krok za krokem “ (pro lesnickou veřejnost, vlastníky malých lesů)

- Brožura "Komentovaný Český standard FSC " (pro lesnickou veřejnost)

- Brožura „Certifikace zpracovatelského řetězce FSC, technická příručka pro výrobce a dodavatele “ (pro dřevozpracovatele a obchodníky)

- Brožura "Jak nakupovat šetrné dřevo " (pro širokou veřejnost)

- Propagační samolepky (kruhové prům. 10 cm)

- Propagační samolepky (obdelníkové 19 x 5,5 cm)

 

- Propagační vařečky s vypáleným logem FSC (z FSC dřeva)

- Propagační tužky (z FSC dřeva)

 

 

****

Kniha "100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem " autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st.


9. Překlady textů o FSC z/do anglického a německého jazyka (politiky a standardy FSC, certifikační zprávy, propagační texty o FSC a výrobcích s logem FSC atd.)

Kontakt:

FSC ČR (Fairwood, z.s.)

Kounicova 42

Brno 602 00

tel./fax: +420 545 211 383

mobile: +420 737 406 093

mail: info@czechfsc.cz, tomas.duda@czechfsc.cz