Pro města a obce tisknout

Dokumenty

Jedním z důležitých nástrojů, které certifikační systém FSC poskytuje městům, obcím a dalším vlastníkům menších lesních ploch je skupinová certifikace, která představuje ideální řešení pro obecní a městské lesy do rozhohy 500 hektarů. Vzhledem k tomu, že jednotková cena za certifikaci se výrazně snižuje se zvyšující se rozlohou certifikovaných lesů, je výhodou této certifikace snížení nákladů pro sdružené členy a zmenšení administrativní zátěže.

FSC ČR připravilo za účelem popsání výhod a představení základních principů fungování skupinové certifikace v systému FSC tématický leták, který ve stručnosti popisuje všechny důležité atributy FSC skupinové certifikace.

Brožura je ke stažení zde: Jak na FSC skupinovou certifikaci lesů

 

Projekt byl podpořeny Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MZP_logo_CMYK_v2