FSC ČR spustilo sedmý ročník fotosoutěže „Není les jako les“ tisknout

Organizace FSC ČR dnes zahájila sedmý ročník fotografické soutěže „Není les jako les“, která patří k největším soutěžím s environmentální tématikou v České republice. Hlavní tématem letošního ročníku jsou aktuální negativní dopady klimatických změn na české lesy a možnosti zapojení veřejnosti do jejich řešení. Jednou z nich je odpovědná spotřeba a výběr dřevěných výrobků z přírodě blízkých či šetrně obhospodařovaných lesů, např. s logem FSC (Forest Stewardship Council). Tak se každý z nás může zastat lesů, které lépe odolávají nepříznivým změnám klimatu, suchu či kůrovcové kalamitě. Účastníci mohou soutěžit ve třech kategoriích o fotoaparáty a další ceny v celkové hodnotě 80 000 Kč od partnerů soutěže – společností Canon, IKEA Purchasing Services Czech Republic a Manfrotto. 

V uplynulých letech se do fotosoutěže zapojilo přes 6 000 soutěžících, kterým není stav českých a světových lesů lhostejný. Jednou z cest, jak lesům pomoci, je rozšíření přírodě blízkých forem lesního hospodaření, které v ČR dlouhodobě prosazuje i organizace FSC (Forest Stewardship Council). Toto hospodaření využívá v lesích přirozených procesů a obnovy, omezuje holoseče a vytváří odolnější porosty s vyváženou druhovou skladbou, které jsou schopny lépe odolat suchu a kalamitám.

V posledních letech si důležitost lesů při ochraně klimatu a vhodného způsobu lesního hospodaření stále více uvědomuje i široká veřejnost (jak ukázal také sociologický výzkum CVVM, který si nechalo zpracovat FSC ČR). Zastat českých a světových lesů v boji s klimatickou změnou se pak může každý například výběrem výrobků ze dřeva či papíru, které pochází z odpovědných a certifikovaných zdrojů, jako je FSC.

Hlavním partnerem fotosoutěže je společnost Canon, dalšími partnery jsou česká zastoupení společností Manfrotto a IKEA Purchasing Services. Mediálního partnerství se zhostil časopis Digitální Fotomagazín.

Podmínky účasti

Fotosoutěž „Není les jako les“ se i letos uskuteční na podzim od září do listopadu, což je ideální období k návštěvě pestrobarevných lesů, jejichž krásu a rozmanitost mohou soutěžící zachytit na fotografiích. Zasílat snímky mohou soutěžící do 3. listopadu 2019.

Všichni zájemci mohou přihlásit své fotografie do jedné ze tří soutěžních kategorií, které odkazují na tři základní pilíře FSC – ekologický, ekonomický a sociální:

1) Zastaň se lesa

2) Zastaň se dřeva

3) My mezi stromy

Na soutěžící čeká celkem devět cen, které obdrží autoři fotografií na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Výběr vítězných fotografií bude v rukou odborné poroty z řad profesionálních fotografů a zástupců partnerů fotosoutěže. Vítězové se mohou těšit na digitální zrcadlovky Canon EOS, fotopříslušenství Manfrotto a dárkové kupony pro nákup v prodejnách IKEA.

„V uplynulých letech se nám podařilo přesvědčit o důležitosti šetrného lesního hospodaření a odpovědné spotřeby lesní správce a majitele lesů společně s významnými společnostmi na poli výroby produktů ze dřeva. Rádi bychom nyní přesvědčili i širokou veřejnost, že prevence a ochrana nejen českých lesů má smysl a měli by jí věnovat pozornost i při výběru výrobků ze dřeva,“ dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Podmínky soutěže a vyhlášení výsledků Fotografie a videa mohou soutěžící posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vyfotdrevo.cz, kde najdou také podrobné podmínky účasti v soutěži a galerie fotografií zaslaných do soutěže.

 

Spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz      www.mzp.cz

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038