FSC International publikovalo „Implementačního průvodce EU TR" tisknout


Od 3. března 2013 platí v Evropské unii takzvané EU TR (European Union Timber Regulation – Nařízení EU v oblasti dřeva). Tato regulace si klade za cíl zakázat uvádění nelegálně vytěženého dřeva a výrobků z něj na trhy v Evropské unii. Snahou mezinárodní organizace FSC je objasnit pomocí příručky „Implementační průvodce EU TR pro držitele FSC certifikátů a další společnosti uvádějící FSC výrobky na trh EU“, jak systém FSC certifikace pomáhá společnostem, které vyrábí a/nebo obchodují s FSC certifikovanými výrobky, včetně FSC Controlled Wood – Kontrolovaného dřeva (CW), tak, aby fungovaly v souladu s EUTR. Tento průvodce také vyzdvihuje značné výhody práce s FSC certifikovanými výrobky a materiály.


Průvodce blíže vysvětluje, jak mohou firmy používat FSC systém jako součást svého DDS – Due Diligence System neboli Systému náležité péče. Závěr příručky je věnován otázkám a odpovědím, které by měly firmám pomoci vysvětlit příslušným orgánům, proč a jak je FSC systém aplikovatelný, ať už jako nástroj pro vyhodnocování rizik či jako nástroj pro zmírňování rizik. Průvodce je dále doplněn odkazy na relevantní zdroje dalších informací.

Příručka se týká FSC certifikovaných výrobků a CW materiálů, které také spadají do obsahu EUTR (tento seznam naleznete v Příloze EUTR nařízení, na stranách 11-12. V námi zmiňovaném průvodci se o nich mluví jako o „zahrnutých výrobcích“).
Pro bližší objasnění rozsahu výrobků zahrnutých v EUTR se můžete obrátit na FSC ČR.

Průvodce v angličtině si můžete stáhnout zde.

Pro víc informací o EU TR navštivte příslušnou sekci webových stránek Evropské unie.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038