FSC přichází s novým nástrojem pro ověřování transakcí, který nahradí Online Claims Platform (OCP) tisknout

Cílem FSC je podporovat kvalitní digitální řešení, která budou mít co nejvyšší hodnotu pro uživatele a další zainteresované strany. V souladu s tímto závazkem nyní představujeme tzv. Falcon tool, který bude v budoucnu sloužit jako nástroj pro držitele certifikátu FSC při přípravě jejich dat na ověření transakcí a nahradí tak aktuální verzi softwaru Online Claims Platform (OCP; ocp.fsc.org). Falcon toolu byl zprovozněn v závěru letošního února a v rámci změny systému bude stanovena přechodná perioda, kdy bude stále možné využívat systém OCP. Přechodné období bude trvat až do konce letošního května.


FSC přichází s novým Falcon toolem, který má sloužit jako nástroj pro ověřování formátu dat při transakcích. Falcon tool byl vytvořen na základě uživatelských zkušeností a zpětné vazby, kterou FSC sbíralo poslední dva roky v rámci stávajícího FSC systému pro ověřování transakcí (OCP). Cílem nového systému je snížit administrativní zátěž při ověřování transakcí pro držitele certifikátů a pro certifikační společnosti. Beta verze nového Falcon toolu bude pro uživatele dostupná už na konci letošního února.

Zároveň se zavedením nového systému FSC oznamuje, že stávající systém OCP již nebude nadále podporován a během letošního roku bude jeho provoz ukončen. Všichni aktivní uživatelé nicméně budou moci v rámci přechodného období používat stávající platformu, a to až do konce letošního května. V této přechodné periodě se budeme snažit aktivně pomáhat všem uživatelům bezproblémově přejít na nový systém. Na vyžádání bude FSC poskytovat poradenství ohledně veškerých aspektů fungování nového systému včetně archivace stávajících dat ze systému OCP do nového systému Falcon.

„Našim dlouhodobým cílem byl vždy silný systém v rámci FSC, který bude podporovaný fungujícími digitálními řešeními. Toto dlouhodobé směřování bylo jedním z hlavních důvodů pro vytvoření aktuálního OCP systému. V poslední době ale začalo být čím dál tím více jasné, že OCP systém v jeho současné podobě jednoduše nevyhovuje potřebám držitelů certifikátů a současným standardům pro moderní digitální technologické služby,“ popsal důvody pro zavedení Falcon toolu Michael Marus, globální ředitel IT sekce v FSC International.

„Falcon je prvním malým a jednoduchým krokem na cestě vstříc digitálním nástrojům v rámci systému FSC, které jsou založené na zpětné vazbě a reálných potřebách samotných uživatelů. Jeho hlavním účelem je snížit administrativní zátěž, která vzniká při ověřování dat během obchodních transakcí. Falcon nám pomůže vyrovnat se s největším problémem aktuálně fungujícího systému. Ten spočítá v malých chybách formátu, jež se objevují v excelových dokumentech, které odesílají při transakcích do systému jednotliví držitelé certifikátů. Tyto problémy ve formátování vznikají v drtivé většině případů náhodou nebo pouhou nepozorností. Jejich výsledkem je ale to, že odevzdaná data jsou často znovu a znovu předávána mezi držiteli certifikátů, certifikačními firmami a akreditační autoritou (ASI), a tím zdržují a komplikují celý proces,“ dodal Marus.

Ve snaze odstranit tento problém vytvořilo FSC Falcon tool, který má sloužit uživatelům jako pomůcka k odstranění těchto formátovacích překlepů a pomocník při kontrole správnosti dat, které držitelé certifikátů odesílají k dalším subjektům.

Konkrétně se jedná o jednoduchý formátovací nástroj pro MS Excel, který funguje lokálně na počítači jednotlivých uživatelů, čímž odpadá nutnost nahrávání dat na externí cloudy či mimo firemní firewally. Zjednodušeně řečeno, Falcon umožňuje držitelům provést jednoduchou kontrolu správnosti jejich excelových dokumentů ještě před jejich odesláním ke kontrole u auditora.

Další vylepšené nástroje v roce 2019

FSC plánuje během letošního roku vydat sérii nových nástrojů, které si kladou za cíl dramatické snížení nákladů a minimalizovat chybovost při předávání FSC prohlášení (FSC Claim). Věříme, že právě technologie založené na systému tzv. blockchainu, které se v současné době v prostředí IT stále více prosazují, jsou klíčem k jednoduššímu a lepšímu přístupu menších a středních firem k certifikátu FSC.

Pokud vás tato problematika zajímá a chcete se o ní dozvědět více, doporučujeme sledovat naši skupinu na webu LinkedIn, která se jmenuje FSC Digital Inovations.

Další informace o Falcon toolu jsou dostupné zde.

Více informací o procesu ukončení provozu OCP najdete zde.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038