FSC publikovalo revidovaný standard pro používání ochranných známek tisknout

Mezinárodní výkonná rada FSC schválila revidovaný standard pro používání ochranné známky FSC-STD-50-001 (V2-0) "Požadavky pro používání ochranné značky FSC držiteli certifikátu". Zmíněná revize standardu nabude účinnosti prvního března roku 2018.

Standard specifikuje požadavky pro používání ochranné značky FSC na certifikovaných produktech, při propagaci FSC certifikovaných produktů a také při propagaci konkrétních organizací jako držitelů FSC certifikátu. 

Splnění požadavků nového standardu je povinné pro všechny držitele certifikátu FSC, kteří mají v rámci svého certifikátu povolení používat ochrannou značku FSC. Revidovaná verze standardu se také do budoucna stane základním kritériem při posuzování a schvalování veškerého využívání značky FSC držiteli certifikátu. Prosíme tedy, věnujte pár minut přečtení nové verze standardu (odkaz zde).

 

Hlavní změny

  • Nový systém využívání ochranné známky FSC, který nabídne alternativu k nutnosti podávání žádostí k certifikační firmě pro každé jednotlivé využití certifikátu.
  • Nová pravidla pro způsob, kterým by mělo být popisováno FSC a produkty s FSC prohlášením.
  • Snížené požadavky na velikost u všech označení.
  • Větší flexibilita v rámci umístění produktového loga FSC a při výběru základního označení obecně
  • Integrace nové sekce rad a poznámek, které mají usnadnit interpretaci standardu.

FSC také vydalo speciální porovnávací dokument, který proti sobě staví standardy ve verzi 1 a 2. Účelem tohoto dokumentu je ukázat, v kterých částech standardu došlo ke změnám, které se reálně dotknou držitelů certifikátu a ve kterých došlo pouze v pojmovému vyjasnění, změně formulace nebo zjednodušení.

 

Internetové kurzy

FSC bude organizovat internetové kurzy, ve kterých se bude věnovat hlavním změnám, ke kterým došlo v rámci aktualizace standardu. Registrace na tyto semináře je možná zde.

 

Další kroky

Standard je možné využívat až od 1.3.2018, kdy nabývá účinnosti. Období mezi publikací a zavedením účinnosti by měla sloužit jako přechodné období, které má poskytnout certifikačním společnostem a držitelům certifikátů dostatek času, aby si připravili vhodné nástroje a procesy, které budou následně využívány v rámci nové verze standardu.

Prosíme, vezměte na vědomí, že přechodná doba pro tento normativní dokument je 12 měsíců, konkrétně tedy od 1.3. 2018 do 28. 2. 2019.

Pokud vás zajímají další informace o tomto procesu, přečtěte si sekci Často kladené dotazy. V případě jakýchkoli další dotazů nebo nejasností kontaktujte tým pro podporu FSC ochranných známek na emailové adrese trademark@fsc.org.

 

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038