Jaký je vztah FSC k sociální oblasti? tisknout

Nezisková organizace FSC stojí na třech pilířích – environmentálním, ekonomickém a sociálním. První dva jmenované výrazně souvisejí právě s lesními majetky či dřevozpracovatelskými společnostmi, třetí – sociální pilíř – je nejvíce akcentován především v rozvojových zemích, kde FSC působí.

V rámci sociálního pilíře se FSC zaměřuje na několik stěžejních oblastí, souvisejících s původními obyvateli oblastí, kde jsou FSC certifikované lesy a těží se FSC certifikované dřevo. V praxi je sociální pilíř naplňován například těmito konkrétními kroky:

  • komunitám, které žijí na území nebo v sousedství lesnicky obhospodařovaných ploch, musí být poskytnuty pracovní příležitosti a možnosti  školení
  • do procesu hospodářského plánování řízení podniku musí být začleněny výsledky sociálních dopadů – management má povinnost konzultovat své kroky s osobami a skupinami, na které mají přímý dopad – v rozvojových zemích obvykle domorodí obyvatelé lesních porostů
  • vlastník má přehled o místních dělnících, dodavatelích a odběratelích – požadavky a podmínky výběru neznevýhodňují místní kontraktory
  • vlastník umožňuje tam, kde je to v jeho lese možné a vhodné, vzdělávání místních škol či jiných organizací – v praxi se právě tohoto principu využívá například při výukových programech v FSC certifikovaných lesích

Především u exotických a tropických lesních majetků musí být uznána a respektována zvyková práva domorodých obyvatel vlastnit, užívat a hospodařit se svou půdou, územím a zdroji. Místa, která mají pro domorodé obyvatele zvláštní kulturní, ekologickou, náboženskou či ekonomickou hodnotu, musí být respektována a chráněna. Domorodým obyvatelům musí být také poskytnuta náhrada za využívání jejich tradičních vědomostí souvisejících s využíváním lesních druhů či způsobů lesního hospodaření. Splnění těchto podmínek je nutné pro získání FSC certifikátu daného lesního majetku.

V případě FSC certifikace dřevozpracovatelského řetězce (CoC) a také lesního majetku musí dbát zpracovatel či správce lesa na dodržování všech legislativních postupů – ať už se jedná o bezpečnost práce, ochranu zdraví či adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků, které není v rozporu s platnými zákony.

Nedílnou součástí sociálního pilíře v rozvinutých zemích je dodržování principu rovných pracovních příležitostí, ať už se jedná o například o nabídku služeb malých a velkých odběratelů nebo zpracovatelů anebo o zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků bez rozdílu pohlaví.

Tři zmíněné pilíře jsou při činnosti FSC velmi důležité neboť se reflektují nejen hospodářskou a ekologickou rovinu práce se dřevem (a návazných činností), ale také celospolečenský dopad. Pro každou zemi, kde FSC působí, jsou vždy připravovány a zaváděny upravené národní standardy pro lesní hospodaření, které berou vše výše zmíněn v potaz a podle lokálních podmínek a zákonů jsou upravovány tak, aby byly relevantní a zároveň dostatečně přísné při posuzování plnění u uchazečů o FSC certifikaci.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038