Jarní publikační nápadník tisknout

V roce 2011 FSC ČR vydalo inspirační metodickou publikaci FSC - dobré pro les, dobré pro lidi. Jedná se o manuál pro učitele a lesní pedagogy, který zahrnuje aktivity vhodné pro výuku o šetrném lesním hospodaření. Na 49 celobarevných stranách se žáci seznámí jak s principy FSC lesního hospodaření, tak s příklady šetrného hospodaření ve světě. Součástí je i terénní metodika s pracovními listy. Publikaci zasíláme zdarma a můžete si ji objednat na e-mailové adrese fsc.vzdelavani@czechfsc.cz .

FSC ČR má k dispozici také elektronické pracovní listy, výukový manuál a mnohé další metodické podklady a informační materiály. Vše shrnuje Vzdělávací CD-rom, který lze rovněž objednat na výše uvedené adrese.

V sekci „O FSC“ najdete video, prostřednictvím kterého můžete seznámit žáky s přínosem FSC. Krátký snímek představuje šetrné lesní hospodaření na ruském dálném východě v porovnání s kontrasty degradace tajgy. Zároveň je představena vize a poslání Forest Stewardship Council. Anglicky s titulky. Video můžete shlédnout také zde: