Zajímavé odkazy tisknout

Mezinárodní ústředí organizace FSC:

FSC International Center, Bonn, Německo

Akreditační jednotka FSC (Accreditation Services International GmbH)

Mezinárodní on-line databáze všech certifikovaných subjektů

Mezinárodní databáze FSC papírenského průmyslu

 

Časopisy a informační portály:

Svět v nákupním košíku - NOVINKA!!!!

Econnect

Přírodě blízké lesnictví - Alternativní lesnický časopis

Přírodě blízké lesnictví - Alternativní lesnický časopis - nová verze - NOVINKA!!!!

 

České státní instituce a nevládní organizace:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Pro Silva Bohemica

Školní lesní podnik Křtiny

Nadace Partnerství

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o. (IFER)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

ZO ČSOP Veronica

Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR

Arnika - kampaň šetrné papírování

Česká společnost ornitologická

Ekologický právní servis

Děti Země

Amnesty International v ČR

Greenpeace Česká republika

Kontrola ekologického zemědělství o.p.s.

PRO-BIO

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání

Jeden svět (Fair Trade)

Svět v nákupním košíku

STUŽ

 

Jiné mezinárodní organizace:

Friends of the Earth International

World Wide Fund for Nature (WWF)

Greenpeace International

Food and Agriculture Organisation (FAO)

IUCN

Fern

Taiga Rescue Network

World Resources Institute

World Rainforest Movement

Certified Forest Products Council

Sierra Club

Worldwatch Institute

Lesoochranárske zoskupenie VLK