Novinka! Výukové programy v pražských lesích tisknout

Mimo naše tradičně nabízené výukové programy je novinkou možnost se na jaře 2015 zúčastnit pilotních realizací terénních výukových programů v lesích hlavního města Prahy, které se jako jediné městské lesy v České republice mohou chlubit prestižním certifikátem FSC.

Jedná se o programy Les nebo paseka a Dobrý lesní hospodář určené primárně pro 2. stupně základních škol: Les nebo paseka pro 6. – 7. ročník, Dobrý lesní hospodář pro 8. – 9. ročník. Tyto programy žákům komplexně přiblíží lesní ekosystém z hlediska různých forem lesního hospodaření a multifunkčnosti lesa.   

Výukový program FSC ČR v lesích hlavního města Prahy také atraktivní a ověřenou formou pomůže žákům zvýšit povědomí o šetrném lesním hospodaření a odpovědné spotřebě výrobků ze dřeva. V rámcových vzdělávcích programech (RVP) se vztahuje na tyto oblasti: Člověk a příroda – průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

První dubnové realizace jsou podpořené Magistrátem hlavního města Prahy, a proto je nabízíme zdarma. Podrobnější informace o náplni jednotlivých programů a možných místech realizace najdete v letáku ke stažení.

V květnu 2015 se bude konat také seminář Šetrné dřevo k výukovým metodám o šetrném lesním hospodaření určený pro pražské pedagogy. Účast na semináři je zdarma a jeho součásti jsou metodické a výukové materiály, které pedagogové následně mohou sami používat ve výuce. Termín a čas semináře bude doplněn v průběhu února.

Zájemci o realizaci programu se mohou obrátit na uvedený kontakt, kde lze domluvit přesný termín a místo výukového programu:

Zároveň si vám dovolujeme nabídnout naše stálé lesní programy, jejichž výuku je možné realizovat v interiéru školy a / nebo v terénu, kterým je zpravidla certifikovaný FSC les na Brněnsku nebo Svitavsku. Na terénní výuce se podílí také kvalifikovaný lesník. Více informací o těchto programech najdete na naší webové stránce v části vzdělávání.

Nabízíme také možnost přípravy programů na míru dle vašich potřeb. Jsme schopni připravit programy s lesnickou a ekologickou tématikou, s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky: +420 724 511 486 nebo na emailové adrese fsc.vzdelavani@czechfsc.cz


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038