Novinky v ČR tisknout

Vánoční strom v Brně nese certifikát šetrného lesního hospodaření- FSC

TZ FSC ČR, 19.11. 2009

Velký vánoční strom, který si letos poprvé Brňané vybrali sami, pochází z lesního  majetku s FSC certifikátem, který zaručuje odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření a pomáhá tak chránit mizející a devastované lesy u nás i ve světě.

Strom, který bude jako symbol Vánoc umístěn na Náměstí Svobody v Brně, již tradičně dodá Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále ŠLP Křtiny), který FSC certifikát získal v roce 1997. Tato akreditace v sobě vhodným způsobem spojuje obchodní a ekologickou politiku-  slouží k prosazení myšlenky trvale udržitelného hospodaření do lesnického prostředí a zároveň poskytuje majiteli certifikátu konkurenční výhodu, jelikož požadavek na environmentálně ohleduplnou výrobu a produkci je mezi zákazníky stále častější. To byly také jedny z důvodů, proč se ŠLP Křtiny jako jeden z prvních lesních podniků v České republice rozhodl ekologic-kou certifikaci získat. 


Slavnostní předání Strom proběhlo dnes ve čtvrtek 19. 11. v Bílovicích nad Svitavou před Myslivnou za účasti primátora města Brna Romana Onderky a ředitele ŠLP Křtiny Jaroslava Martínka. Příští týden v pátek pak bude strom slavnostně rozsvícen na náměstí Svobody. Tuto tradici rozsvěcení vánočních stromů na brněnském nám. Svobody zahájil v prosinci 1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Inspirací mu byl osud odloženého novorozence, které nalezl v prosinci 1919, jež dostalo jméno Liduška a podobný zvyk z Kodaně. Letos tedy proběhne již  85. ročník rozsvěcení Těsnohlídkova vánočního stromu.

 

Primátor R. Onderka

Foto: Primátor města Brna R.Onderka a starosta Bílovic nad Svitavou P. Doležal


Jsme velmi rádi, že Magistrát města Brna vybírá vánoční strom z lesního majetku s FSC certifikátem. Brněnský strom je tak symbolem Vánoc a naší ohleduplnosti nejen k sobě navzájem, ale i k přírodě ve které žijeme a která je kolem nás,“ dodal zástupce ředitele Ing. Tomáš Duda z nevládní organizace FSC ČR.


Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Značka FSC se stala populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a vý-robcích s tímto logem rapidně roste. Na trhu je již více než 30 000 druhů výrobků s touto značkou, ze kterých si mohou vybírat i čeští spotřebitelé. Základní ideou této organizace je podporovat ekologic-ky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým náku-pem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o.s. (www.czechfsc.cz) je českým zástupcem mezinárodní organizace FSC. Od roku 2002 pracuje na pro-sazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském prů-myslu a mezi laickou i odbornou veřejností.  V současnosti FSC ČR zahájilo dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC s názvem „Miluje dřevo, chrání les“. Ta má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrob-cích, které byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a sociální práva obyvatel.
zpět na přehled