Novinky v ČR tisknout

Asociace pro ochranné známky ocenila FSC za budování důvěryhodné značky

FSC letos v únoru obdrželo prestižní ocenění od Mezinárodní asociace pro ochranné známky (INTA), která se zabývá podporou spotřebitelských značek.


FSC se podařilo získat za rok 2019 ocenění INTA Members for a Better Society (v překladu „členové INTA, kteří podporují lepší společnost“), které je určeno pro členské organizace, které během daného roku „posílily vnímání ochranných značek jako pozitivního společenského faktoru, který buduje spotřebitelskou důvěru prostřednictví iniciativ, které se pojí s společenskou odpovědností firem, diverzitou nebo bezplatným právním poradenstvím“.

INTA ve svém prohlášení označila FSC jako „průkopníka v oboru certifikace lesů, který nastavil globální standard v oblasti udržitelného a zodpovědného lesního hospodaření a produkce dřevěných či papírenských produktů. FSC je v současné době zavedenou značkou mezi organizacemi, které se snaží pomocí využívání certifikovaných surovin minimalizovat dopad své výroby na životní prostředí. Kromě toho je organizace FSC držitelem hned několika globálních certifikačních označení, což jí umožňuje synergicky podporovat ochranu jak duševního vlastnictví, tak i udržitelnosti“.

Pomocí podpory ochranných známek a intelektuálního vlastnictví se organizace INTA snaží celosvětově posílit spotřebitelskou důvěru, ekonomický růst a inovace. Členové INTA, včetně FSC, jsou v kontaktu s předními odborníky na ochranu duševního vlastnictví z celého světa a snaží se pomocí vzájemné komunikace dále rozšiřovat síť organizací, které se podporou ochranných známek a intelektuálního vlastnictví zabývají. INTA funguje v tomto ohledu jako nezisková organizace, která poskytuje poradenství (nejen) svým členům v oblasti ekonomické a sociální hodnoty ochranných označení. Organizace INTA má celkem více než 7200 členských organizací z téměř dvou set států.


zpět na přehled