Novinky v ČR tisknout

Během koronavirové krize je možné provádět audity ve zjednodušené formě

V aktuální situaci spojené s šířením nemoci COVID-19 a s ním spojenými cestovními omezeními jsme vzali na vědomí množící se zprávy ohledně problému, které mají auditorské společnosti při provádění tzv. „on-site“ auditů, tedy těch, které vyžadují přítomnost auditora přímo v terénu/na místě auditní kontroly. V návaznosti na to se mezinárodní ústředí FSC rozhodlo umožnit v případech, které jsou ovlivněny cestovními omezeními nebo možným zdravotním nebezpečím, umožnit provádění „on-site“ auditů pouze administrativní formou, takzvané „desk-audits“, tedy zjednodušeně „od stolu“.


Toto opatření se týká veškerých států, ve kterých jsou oficiální bezpečnostní nebo zdravotní rizika spojená s šířením COVID-19 a ve kterých lze provádět audity ve výše zmíněné zjednodušení formě. Toto opatření se týká také interních auditů v rámci FSC certifikačních skupin a také takzvaných multi-site certifikátů. Ve všech případech pak musí být důvody pro provádění zjednodušených auditů dostatečně popsány a doloženy ve finální auditní zprávě.

Jsme si plně vědomi, že takto zjednodušené audity nemůžou kvalitativně plně nahradit řádné „on-site“ audity, stojíme si však za tím, že v současné situaci je toto opatření plně ospravedlnitelné. Naší prioritou je ochrana zdraví jak auditorů, tak i především samotných držitelů nebo žadatelů o certifikát. Dalším důvodem je také snaha podpořit celosvětová opatření, která mají za cíl omezit šíření koronaviru. Abychom nahradili výpadek v intenzitě auditů, připravujeme v současné době nové požadavky pro vypracovávání zpráv z auditů.

Pomocí těchto opatření chceme zajistit držitelům certifikátů jistotu toho, že nedojde k vypršení nebo pozastavení jejich certifikátů kvůli tomu, že auditoři nejsou schopni provádět v tomto problematickém období on-site audity.

Další informace k této aktuální derogaci jsou k nalezení zde. Její platnost sahá k 31.12.2020


zpět na přehled