Novinky v ČR tisknout

Bezplatné e-learningové kurzy k certifikaci FSC-CoC a nařízení o dřevu EUTR - k nim tablet zdarma!

FSC ČR otevřelo dva bezplatné e-learningové kurzy určené zaměstnancům a firmám v dřevozpracovatelském odvětví. Jeden z kurz se věnuje problematice FSC certifikace dřevozpracovatelského řetězce a druhý pak nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR).

Znalosti získané v kurzech umožní účastníkům připravit se na FSC certifikaci, respektive na prokázání dodržování nařízení o dřevě EUTR. Oba dva kurzy je možno absolvovat doslova z pohodlí domova, kdy je účastníkům k dispozici lektor a tutor pro případné dotazy či upřesnění.

Pilotní e-learningové kurzy jsou realizovány v rámci projektu Vzděláváním k šetrnému dřevu, jejich součástí jsou komplexní studijní materiály, praktické tipy a krátké ověřovací testy, které umožní sledovat míru získaných znalostí. Každý účastník obdrží po složení závěrečného testu osvědčení o absolvování kurzu.

Na konci roku pak budou ze všech účastníků obou kurzů (FSC CoC a EUTR) vylosováni dva výherci, kteří dostanou zdarma navíc tablet Ainol Novo 8 ADVANCED Mini!!!

Oba dva e-learningové kurzy navazují na vzdělávací semináře, které se konaly na jaře letošního roku a budou pokračovat i v podzimních měsících. Jejich cílem je nabídnout těm, kterým nevyhovuje distanční forma e-learningu, adekvátní alternativu vzdělávání.

Nejasnosti kolem EUTR

Ačkoliv je nařízení o dřevu (EU Timber Regulation – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010) více než rok v platnosti, bližší znalost o něm má dosud velmi malé množství dotčených dřevozpracovatelských subjektů. Pouhá znalost nařízení však nestačí.

V případě, že se EUTR na daný subjekt vztahuje, je třeba na opatření nachystat vlastní provoz. I proto FSC ČR vytvořilo dosud jediný e-learningový kurz v České republice, který komplexní formou poskytuje všechny důležité aktuální informace potřebné k přípravě na Nařízení o dřevu.

Registrace a účast v elearningu je velmi snadná, stačí se pouze zaregistrovat na webových stránkách s elearningem.


zpět na přehled