Novinky v ČR tisknout

Brněnský vánoční strom pochází z šetrně obhospodařovaných lesů s certifikátem FSC

      Podruhé měli Brňané možnost sami si vybrat velký vánoční strom, který bude zdobit nám. Svobody. I tento rok strom pochází z lesního majetku ŠLP Křtiny, který vlastní certifikát FSC (Forest Stewardship Council) zaručující odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření. Tím pomáhá chránit mizející a devastované lesy u nás i ve světě.

vypravovani_FSC_stromu


      Slavnostní vypravování stromu spojené s předáním proběhlo dnes v úterý 16. 11. v Bílovicích nad Svitavou před Myslivnou za účasti primátora města Brna Romana Onderky, senátora Stanislava Juránka, starosty městské části Brno- střed Libora Štástky, ředitele ŠLP Křtiny Jaroslava Martínka, dětí z dětského domova Dagmar, mateřské školky Bílovice n. Svitavou a dalších. Brněnský vánoční strom se příští týden rozsvítí na nám. Svobody již po osmdesáté šesté. Tradici zahájil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, kdy ho na tento nápad přivedl osud odloženého novorozence, které nalezl při procházce spolu s malířem Františkem Koudelkou a Josefem Tesařem v prosinci 1919. Dítě dostalo jméno Liduška a Těsnohlídka v dalším zájmu o opuštěné děti inspiroval kodaňský zvyk, kde se na náměstí stavěl strom, pod kterým se vybíralo pro potřebné.   

 
      Smrk, který bude svítit na náměstí Svobody v Brně, již tradičně pochází ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále ŠLP Křtiny), který FSC certifikát získal v roce 1997. Tato certifikace klade na své držitele přísné a transparentně nastavené normy lesního hospodaření, ekologických a sociálních standardů. Při těžbě v takto certifikovaných lesích nevznikají velké holiny, významný podíl dřeva zůstává na místě k rozkladu, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, ke zvýšení retence vody, k obnově půdy a zdraví lesa. Certifikát FSC je tak zároveň je prestižním oceněním lesního management. ŠLP Křtiny navíc FSC certifikát získal jako jeden prvních lesních podniků v ČR. „A výběr vánočního stromu z lesního majetku s certifikátem FSC nám připomíná, že bychom měli být ohleduplní nejen k sobě navzájem a nejen o Vánocích, ale také stále k prostředí ve kterém žijeme,“ dodal ředitel Ing. Tomáš Duda z nevládní organizace FSC ČR, která certifikaci FSC zaštituje v České republice.

vypravovani_FSC_stromu1

      Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Základní ideou této organizace je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o. s. je českým zástupcem mezinárodní organizace FSC. Od roku 2002 pracuje na prosazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a mezi laickou i odbornou veřejností.

     Další informace na: www.czechfsc.cz, kontakt: Mgr. Martin Koubek, FSC ČR, o. s., tel. 737 085 007, e- mail: martin.koubek@czechfsc.cz.


zpět na přehled