Novinky v ČR tisknout

Certifikát kontrolovaného dřeva dle FSC získala firma Biocel Paskov

Jedna z největších společností na výrobu buničiny v České republice Biocel Paskov, a.s. právě získala prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Zareagovala tak na vzrůsta-jící zájem zákazníků o důvěryhodný systém kontroly zpracování dřevní hmoty, který zaručuje ekologicky šetrné obhospodařování českých i světových lesů.


Není náhodou, že se v poslední době největší společnosti a firmy v odvětvích zabývajících se zpracováním dřeva, výrobou a obchodem s dřevěnými produkty rozhodly získat certifikát FSC. Za všechny lze jmenovat např. firmy Biocel Paskov, MAGNUM Parket, OSPAP, z nichž každá patří ve svém odvětví k největším. Přitom značka FSC je považována za nejdůslednější mezinárodní ekologický certifikát v oblasti ochrany světových lesů a jeho získání nepatří k nejjednodušším. „Rozhodnutí k certifikaci FSC bylo podmíněno narůstajícími požadavky našich odběratelů buničiny, kteří tuto certifikaci požadují. Přestože vlastníme certifikace dle PEFC, která je rovněž mezinárodně platná, mezi zákazníky je více žádána a uznávána certifikace dle FSC. Celulózky i další výrobní společnosti zpracovávající dřevní hmotu tuto skutečnost respektují a doplňují si certifikaci dle FSC,“ dodala Ivana Březinová, vedoucí odboru personalistiky a komunikace firmy Biocel Paskov, a. s..

Podnik Biocel Paskov získal certifikát FSC pro spotřebitelský řetězec (CoC) a tzv. kontrolované dřevo. Certifikovaná firma ve zpracovatelském řetězci musí důsledně sledovat tok dřevní suroviny tak, aby bylo zaručeno, že celý proces distribuce dřeva je transparentní a dodržuje přísná ekologická a sociální kritéria. Cílem kritérií je na jedné straně zaručit, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů, zamezit nelegální těžbě dřeva a na straně druhé zajistit férové a bezpečné pracovní podmínky zaměstnancům, dělníkům a místním komunitám. Certifikát FSC kontrolovaného dřeva pak má za úkol vyhnout se tzv. „kontroverznímu“ dřevu. Za to je považováno např. dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy, dřevo z geneticky modifikovaných dřevin nebo dřevo z lesů, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota.

Výstup byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


zpět na přehled