Novinky v ČR tisknout

Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko sjednocují pravidla šetrného lesního hospodaření

TISKOVÁ ZPRÁVA FSC ČR

16. leden 2008

Sjednotit co nejvíce národní pravidla pro ekologicky a sociálně šetrné lesní hospodaření je cílem trojdenního workshopu národních poboček mezinárodní organizace Forest Stewarship Council (FSC) ze čtyř zemí tzv. Visegradu. Národní standardy FSC jsou podkladem pro certifikaci šetrně obhospodařovaných lesních majetků prestižním mezinárodním certifikačním systémem FSC.

Ve dnech 17. - 19. ledna probíhá v Banské Bystrici setkání zástupců národních poboček FSC z České Republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, aby byla provedena tzv. harmonizace národních pravidel pro ekologicky a sociálně šetrné lesní hospodaření ve Visegradském prostoru. Harmonizace národních standardů lesního hospodaření spočívá ve srovnání jednotlivých parametrů standardů a snaze o co největší přiblížení jejich úrovně tak, aby se certifikace v tomto středoevropském prostoru stala co nejsrovnatelnější a značka „FSC certifikovaný les“ měla stejný význam a úroveň ve všech zemích Visegradu.

„Země Visegradské čtyřky nepochybně mají rozdílné přírodní podmínky a různí se i legislativní, společenské a ekonomické podmínky pro lesní hospodaření a ochranu lesních ekosystémů v nich. Základní pravidla šetrného – přírodě blízkého lesního hospodaření však jsou podobná a my se budeme snažit o jejich další sblížení. Značka FSC značí vysokou ekologickou a sociální úroveň lesního hospodaření a certifikát FSC prestiž pro odpovědné vlastníky lesů. “, řekl Michal Rezek, ředitel FSC ČR, české pobočky mezinárodní nevládní neziskové organizace FSC.

Setkání k harmonizaci národních standardů FSC se uskuteční v rámci projektu „Harmonisation of national standards for responsible forest management in Visegrad countries„, který podpořil Visegradský fond (international Visegrad Fund) se sídlem v Bratislavě.

V České republice se certifikace odpovědného lesního hospodaření řídí Českým standardem FSC, souborem 158 pravidel šetrného lesního hospodaření. FSC ČR jej vytvořila v roce 2006 jako první z nových členských zemí Evropské Unie. Zatímco Česká republika a Polsko mají národní standard hotový, na Slovensku jeho přípravy finišují a Maďarsko je na počátku procesu.

Nevládní neziskovou organizaci a certifikační systém FSC vytvořili na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické a sociální organizace, obchodní společnosti a další partneři. Značka FSC se stala populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a výrobcích z něj s logem FSC stále roste. Na trhu je už přes 20 000 druhů výrobků s tímto logem.

Certifikátem FSC se v lednu 2008 mohlo pyšnit více než 93 milionů hektarů lesů v 84 zemích světa. V České republice na certifikát FSC dosáhly pouze 4 lesní podniky. Celkově je podle pravidel FSC obhospodařováno necelé 1 % českých a moravských lesů. Na Slovensku je certifikováno zhruba 160 000, v Polsku cca 5,3 milionů, v Maďarsku pak 342 000 hektarů lesů. Státní podnik Lesy ČR testuje certifikaci FSC na 4 vybraných lesních celcích.

Více o certifikaci FSC na stránkách české pobočky FSC ČR: www.czechfsc.cz


zpět na přehled