Novinky v ČR tisknout

FSC ČR spustilo nový lesnický web o změnách klimatu a přírodě blízkém lesním hospodaření

Česká kancelář mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) spustila ke konci loňského roku nové webové stránky „FSC Lesy“, jejichž cílem je zvýšit mezi lesníky a majiteli lesů povědomí o vlivu klimatických změn na české lesy a popsat jim hlavní výhody přírodě blízkého lesního hospodaření a certifikace FSC. Zájemci o certifikaci v systému FSC najdou na novém webu také základní informace o certifikačním procesu včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy.


Klimatické změny a negativní vlivy, které s sebou přinášejí, jako například sucho a kůrovcové kalamity, patří k nejvážnějším ohrožením, kterým aktuálně čelí české lesy. Jedním z nástrojů, kterými lze dopady negativních vlivů klimatických změn na lesy účinně zmírnit, jsou přírodě blízké metody lesního hospodaření. Ty prostřednictvím svého standardu dlouhodobě prosazuje i česká kancelář mezinárodního certifikačního systému pro lesní hospodaření FSC. „Pomocí nového webu FSC Lesy chceme poskytnout návštěvníkům z řad lesníků a majitelů lesů ucelený zdroj informací o přírodě blízkých metodách lesního hospodaření a zájemcům o certifikaci v našem systému pak spolehlivého průvodce kompletním certifikačním procesem FSC,“ uvedl ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Sekce „Certifikace krok za krokem“ se podrobně věnuje jednotlivým krokům, které předcházejí získání certifikátu FSC včetně návodu na to, jak si vybrat vhodný druh certifikace pro svůj lesní majetek. Systém FSC totiž kromě možnosti získání individuálního certifikátu umožňuje majitelům lesních pozemků, kteří mají zájem o certifikát FSC, využít i možnosti tzv. skupinové certifikace, díky níž se můžou spojit dohromady a vystupovat společně pod jedním certifikátem. „Hlavní výhodou této varianty je snížení administrativy a nákladů na certifikaci, a to zejména pro majitele menších lesů, kteří se v ní často spojují,“ popsal benefity skupinové certifikace Tomáš Duda.

Neméně důležité jsou také sekce „Často kladené otázky“ a „Poradna“. V první jmenované najdou návštěvníci, jak sám název napovídá, odpovědi na nejčastější dotazy ohledně změny klimatu, přírodě blízkého hospodaření a FSC. Poradna pak slouží k položení konkrétních dotazů, na které odpoví tým FSC ČR. Pod záložkou „Ke stažení“ jsou k nalezení kromě aktuální verze Českého standardu i užitečné informační materiály a manuály pro vlastníky lesů. Ve webové sekci „Novinky“ se pak hosté dočtou o nejnovějších zprávách z oblasti přírodě blízkého lesnictví a certifikace FSC.

Webové stránky jsou k nalezení na adrese www.fsclesy.cz


zpět na přehled