Novinky v ČR tisknout

FSC pro drobné lesní vlastníky

Termín „drobní vlastníci“ se používá k popisu těch, kteří vlastní, spravují nebo používají lesy, jenž jsou považovány za „malé“ ve vztahu k jejich regionu a těch, kteří těží dřevěné a nedřevěné lesní produkty s malou intenzitou.


V různých částech světa jsou nazýváni drobní vlastníci odlišně- např.  jako soukromí vlastníci, vlastníci rodinných lesů, malí vlastníci neprůmyslových lesů, malé lesní společnosti, lesní komunitní projekty, producenti nedřevěných lesních produktů. Ať jsou však pojmenováni jakkoliv, čelí podobnému problému – nákladům a procedurálním bariérám při certifikaci.


Dostupnost FSC certifikace pro tyto malé vlastníky je tak nižší než je tomu u velkých společností. FSC však má několik způsobů jak jim pomoci při dokladování jejich odpovědného a přírodě blízkého lesního hospodaření. Podobně FSC v současnosti v této oblasti, která je jednou z jeho hlavních priorit, dále vyvíjí snahy a mechanismy pro certifikaci malých vlastníků.


Více informací zde: 


Small and Low Intensity Managed Forests - FSC  SLIMF

FSC group certification - a program for small forest owners


zpět na přehled