Novinky v ČR tisknout

FSC spustilo veřejné připomínkování nových obecných indikátorů pro použití pesticidů

Mezinárodní ústředí FSC předložilo na začátku letošního roku k veřejnému připomínkování už druhou verzi návrhu Mezinárodních obecných indikátorů FSC pro používání vysoce rizikových pesticidů. Zpětnou vazbu a připomínky od všech zainteresovaných osob i organizací je možné předkládat až do 11 dubna letošního roku na konzultačním portálu FSC.


Vyplňování připomínkovacího formuláře probíhá formou série otázek, které se váží ke druhému draftu nově předkládaných pesticidových pravidel. Aktuálně předkládaný návrh připravila technická pracovní skupina FSC po uzavření a zapracování prvního kola veřejného připomínkování, které proběhlo v loňském roce. Jako názorný ukazatel změn, které byly do dokumentu zapracovány na základě prvního kola zpětné vazby, byl připraven také souhrnný dokument, který jednotlivé změny sleduje.

Pokud si chcete souhrnný dokument prostudovat nebo získat bližší informace o pravidlech pro používání pesticidů nebo mezinárodních obecných indikátorech, navštivte stránky projektu nebo zašlete své otázky Jiwon Sungové (j.sung@fsc.org), která je vedoucí zmíněného projektu.


zpět na přehled