Novinky v ČR tisknout

FSC začalo na podzim s úspěšnými výukovými programy v přírodě blízkých lesích

Ukázat dopady změny klimatu na české lesy, přiblížit šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření či důležitost lesních ekosystémů se podařilo na podzim v Jihomoravském kraji české pobočce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Letošních prvních deseti programů se od října zúčastnilo přes 150 žáků na základních školách a obsazené jsou i další naplánované výuky. Program je však otevřen dalším zájemcům a organizace FSC ČR realizuje po domluvě i semináře pro pedagogy. 

Aktuální nabídka výukových programů FSC ČR nabízí celkem pět typů kurzů, jejichž náplň a aktivity se liší dle toho, pro jaký ročník základní školy jsou určeny. Výukové kurzy lze absolvovat v lese i ve škole. Při výuce jsou žákům představeny také principy trvale udržitelného rozvoje spojující environmentální, sociální a ekonomické aspekty lesního hospodaření. „V dnešní komplikované situaci českých lesů, kdy již skoro každý vidí, jak na ně dopadá sucho a kalamita, je krajně důležité dát informace mladým generacím. Také proto, aby mohli zaujmout vlastní postoj k přírodě a k lesům, které jsou nejohroženějším světovým ekosystémem,“ dodal ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda.

Výukové programy FSC ČR mají za úkol ukázat žákům les jako živý organismus a popsat jim jednotlivé přírodní procesy, které v něm probíhají. Účastníci kurzů mají také možnost seznámit se se základními principy přírodě blízkého lesního hospodaření. Tematicky kurzy navazují mimo jiné i na aktuální diskuzi o zadržování vody v krajině. „Chceme školákům nabídnout interaktivní pohled na les a místo klasické výuky je zapojit do zážitkových aktivit a her nebo vyučování přenést přímo do prostředí lesa, odkud si třeba odnesou i originální vlastnoručně vyrobený suvenýr,“ popsala vedoucí pedagogického programu FSC ČR Mgr. Kateřina Lučan.

Výukové programy FSC ČR začaly v polovině října a zúčastnilo se jich nyní už více než 150 žáků. Do konce roku jsou naplánované další výuky a dohromady se programu zúčastní více než dvě stovky žáků z jihomoravských škol. Doprovázeny byly také pedagogickými semináři, na kterých měli učitelé možnost seznámit se s metodami zážitkové lesní výuky, aby je následně mohli využít v jejich vlastním vyučování. Plánováno je také rozšíření na další kraje a regiony České republiky.

Zájemci z řad pedagogů a škol si mohou výukový kurz FSC zarezervovat na emailu fsc.vzdelavani@czechfsc.cz. Datum kurzu lze individuálně stanovit na základě domluvy mezi učitelem a pedagogickým týmem FSC ČR. Více informací o jednotlivých typech kurzů lze najít v informačním letáku FSC ČR, kde je uvedena kompletní nabídka výukových programů.

        
Projekt podpořil Jihomoravský kraj

 


zpět na přehled