Novinky v ČR tisknout

Jak odpovědnou spotřebou pomoci chránit lesy ukáží workshopy FSC ČR

Tisková zpráva FSC ČR, 30. 10. 2012, Brno

Jak nakoupit výrobky ze dřeva, podpořit přírodě blízké lesní hospodaření a odmítnout nezákonnou těžbu a devastaci světových lesů, poradí zážitkové workshopy neziskové organizace FSC ČR. V listopadu proběhne první cyklus workshopů určených široké veřejnosti s názvem „Šetrné dřevo“. Jeho cílem je zlepšit in-formovanost o odpovědné spotřebě dřevěných výrobků, rozvíjet diskuzi o šetrném lesním hospodaření a rozšiřovat povědomí o značce FSC. Ta je zárukou odpovědného a přírodě blízkého lesnictví. Ve čtvrtek 1. listopadu se bude workshop konat v olomouckém centru ekologických aktivit Sluňákov, následovat bude Zlín (8. 11. - Kavárna a čajovna Lilith), Jihlava (21. 11. - Centrum PodpoVRCH) a Brno (22. 11. - Rezekvítek).

 

Zážitkový workshop, organizovaný v rámci projektu „Není les jako les- odpovědná spotřeba výrobků ze dřeva“, je určen všem zájemcům o šetrný životní styl, kteří chtějí využívat dřevo či papír jako materiál, ať už při stavbě svého domu, v kanceláři nebo v každodenním životě a zároveň tak šetřit lesy. „Hledali jsme nástroj, který by nám pomohl ve sdílení idejí a zkušeností z ochrany ohrožených lesních ekosystémů a zároveň byl příležitostí pro vzájemné setkávání a obohacování se. U zážitkových workshopů na téma odpovědné spotřeby mohou být účastníci sami součástí procesu a mohou do něj vnášet svoji jedinečnost. Každý workshop tak bude osobitý,“ říká koordinátorka workshopů Mgr. Kateřina Žaludková. „Návštěvníci workshopu tak budou mít možnost se tímto interaktivním způsobem dozvědět dostatek informací a znalostí nutných pro orientaci v tématu odpovědné spotřeby dřevěných výrobků, se kterými se setkáváme téměř na každém kroku. Blíže se také seznámí s některými aspekty problematiky šetrného a přírodě blízkého lesní hospodaření,“ dodává Mgr. Martin Koubek, Ph.D., manažer projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Tato setkání, realizovaná ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, budou probíhat na podzim roku 2012 a na jaře roku 2013 v krajských městech celé České republiky.

Účast na workshopech je zdarma, pouze je třeba se předem přihlásit, buď telefonicky (+420 545 211 383), nebo emailem (workshop@czechfsc.cz). Účast je podmíněna dosažením minimálního věku 18 let.  Kromě nových poznatků, zkušeností a setkání čeká na účastníky také drobný dárek z šetrného dřeva, tištěné podklady a občerstvení. Na podzimní a jarní workshopy navazují terénní exkurze s lesnickým expertem, které proběhnou v FSC certifikovaných lesích na území ČR.

 

Více informací o workshopech najdete zde.


Národní kancelář FSC ČR již více než devět let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devas-tované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.

 


zpět na přehled