Novinky v ČR tisknout

Konzultační servis FSC ČR pro majitele lesů a lesníky

Kancelář FSC ČR nabízí konzultační služby pro správce a vlastníky lesů v České republice k zavádění přírodě blízkých způsobů lesního hospodaření a certifikačnímu systému FSC. Kromě tištěných informačních materiálů, knih s tématikou šetrného hospodaření nabízíme, poradenskou telefonní linku a osobní konzultace (s možností navštívit vás ve „vašem“ lese). V průběhu letošního roku připravíme 6 regionálních seminářů o PBLH a certifikačním systému FSC.

Konzultační servis je realizován díky podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat zde.


zpět na přehled