Novinky v ČR tisknout

Lesnická exkurze FSC ČR do Polska

Protože začíná sychravý podzim a letní časy jsou ty tam, chceme se s vámi ještě podělit o několik fotografií z babího léta a poslední exkurze pod organizací Pro Silva Bohemica, které jsme se jako FSC ČR účastnili. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Exkurze proběhly na dvou lesních správách státních lesů v oblasti jihovýchodního Polska.


Obě lesní správy hospodaří podle pravidel certifikačního systému FSC.


Nadlesnictwo Gorlice – území s maximální nadmořskou výškou 848 m připomíná naše Beskydy. Převažují přirozená lesní společenstva s bukem a jedlí, a vyskytují se zde vzácní živočichové - velké šelmy (vlk, rys, medvěd) a dravci.

Nadlesnictwo Losie – zhlédnuto bylo pěstování jedle ve smíšených bukojedlových porostech a umělé zavádění jedle pod clonu. Zajímavá byla rovněž ukázka hospodaření na v 50. letech borovicí lesní zalesněných zemědělských půdách.

 


pro_silva_polsko1

Clonná seč s bohatým zmlazením buku a jedle Nadlesnictwo Losie. Foto: Tomáš Duda, FSC ČR

 

pro_silva_polsko2

Odrůstání jedle Nadlesnictwo Losie. Foto: Tomáš Duda, FSC ČR

 

pro_silva_polsko3

Přirozená obnova buku a jedle Nadlesnictwo Losie. Foto: Tomáš Duda, FSC ČR

 

pro_silva_polsko4

Účastníci exkurze Nadlesnictwo Gorlice. Foto: Tomáš Duda, FSC ČR


zpět na přehled