Novinky v ČR tisknout

Možnost koupit ekologické FSC vánoční stromky stále roste

Stromky s čistým svědomím

Lidé, kteří chtějí koupit tradiční vánoční stromek s jistotou, že nepoškozují lesy a životní prostředí, mají možnost v Praze, na Brněnsku a Svitavsku. Poukazují na to nevládní organizace FSC ČR a Hnutí DUHA společně s Krkonošským národním parkem (KRNAP).

Na stále více místech má veřejnost možnost nakoupit vánoční stromky pocházející z šetrně obhospodařovaných lesů s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council). Ten zaručuje, že v daném lese byla dodržována pravidla šetrného a přírodě blízkého hospodaření. Prodávané FSC jedličky, borovice a smrky navíc pocházejí z tuzemských lesů. Pomáhají tak omezit stinnou stránku prodeje vánočních stromků, kterou je produkce škodlivin a velká ekologická stopa v případě jejich dovozu ze vzdálených zahraničních plantáží.   

Praha

V Praze se o prodej před budovou Ministerstva životního prostředí (Vršovická 65, Praha 10) postarala Správa Krkonošského národního parku, která je již téměř dva roky držitelem prestižního certifikátu FSC lesního hospodaření. Od úterý 7. prosince 9:00 tak měli zájemci možnost do vyprodání zásob koupit FSC smrčky za režijní cenu zahrnující náklady na prořezávku a na dopravu z Krkonoš do Prahy. Prvních 300 nakupujících navíc dostalo malý FSC dárek v podobě svícnu, vařečky nebo jiných kuchyňských potřeb.

„Lesnické prořezávky jsou ve většině krkonošských lesů zatím ještě nutnou součástí péče o tuto část bohatství našeho nejstaršího národního parku. Stromky z prořezávek jsme podobným způsobem nabídli s velkým úspěchem už loni ve Vrchlabí a dostali jsme velké množství ohlasů, že by si je rádi koupili i milovníci krkonošské přírody v Praze,“ shrnuje ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka důvody pro volbu místa prodeje stromků.

FSC vánoční stromeček si také v úterý 7. 12. koupil domů ministr životního prostředí Pavel Drobil.

Brněnsko

Na Brněnsku podle ekologických pravidel FSC hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny z Mendelovy univerzity v Brně (dále ŠLP Křtiny). Přes pět tisíc FSC smrčků se bude prodávat např. v Bílovicích nad Svitavou, Vranově, na zámku v Křtinách (vše 18. – 19. 12), Babicích nad Svitavou (20. 12), Jedovnicích (11. 12.), Olomoučanech, Bukovince (11. – 12. 12), Rudicích (12. – 18. 12) a v dalších obcích.

ŠLP Křtiny je nejdéle ekologicky a přírodě blízkým způsobem hospodařící lesní majetek v České republice. Certifikát FSC má už od roku 1997. Jeho prestiž podtrhuje i to, že je tradičním partnerem města Brna a každoročně dodává velký vánoční strom, který stojí v centru na náměstí Svobody,“ poznamenal Ing. Tomáš Duda, ředitel organizace FSC ČR.


Svitavsko

Na Svitavsku se o FSC certifikované majetky jednotlivých obcí stará lesní správce Milan Hron. Letos bude prodávat stromky z těchto FSC lesů v Březové nad Svitavou, Brněnci, Karlích, Čisté nebo Květné.

Hospodaření podle FSC jednoznačně má jednoznačně pozitivní vliv na zdraví lesa. Ten kdo si stromek od nás koupí, si tak může být jistý, že při jeho pěstování nedocházelo k používání nebezpečných chemických látek, nehnojilo se, nevápnilo, nevznikaly velké holoseče, zvyšuje se biologická rozmanitost v lese a část lesa se nechává k samovolnému vývoji. I díky tomu mají návštěvníci našich lesů možnost poznat kousek zachovalé a nezničené přírody,” říká Milan Hron.      

 

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
Tradiční vánoční stromek lze koupit s dobrým svědomím. Určitě bych preferoval tuzemské stromky s certifikátem FSC před umělými nebo často dováženými vánočními stromky například z dánských farem, které se na jejich pěstování specializují. Při dovozu z těchto plantáží totiž procestují kamionem půl Evropy a jejich doprava tak daleko více znečistí ovzduší a prostředí, ve kterém žijeme. Škoda, že státní podnik Lesy ČR nehospodaří podle pravidel šetrného hospodaření jako je tomu u státních lesů v některých jiných evropských zemích a až na jednu malou výjimku nemají cetifikát FSC a nemohou lidem nabídnout ani dřevo, ani vánoční stromky s garancí zdravých lesů.

Tomáš Duda za FSC ČR dodal:
Možnost vybrat a koupit si místní vánoční stromek s jasným a ekologicky šetrným původem namísto stromku, který má neznámý a v některých případech nelegální původ, je tou správnou a vánoční volbou.

Zdroj: Společná tisková zpráva FSC ČR, Hnutí DUHA a KRNAP, 6. 12. 2010


zpět na přehled