Novinky v ČR tisknout

Proběhne další řada workshopů FSC ČR z cyklu „Šetrné dřevo“

Občanské sdružení FSC ČR, které prosazuje přírodě blízké lesní hospodaření, na podzim minulého roku zahájilo sérii workshopů s názvem „Šetrné dřevo.“ Workshopy již úspěšně proběhly v několika českých městech (Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Zlín), větší část je připravena právě pro následující měsíce. V únoru budou workshopy v Liberci (21. 2., SEV Divizna), Plzni (26. 2., čajovna Kačaba), v březnu v Hradci Králové (6. 3., SEV SEVER), Ostravě (19. 3., Slezkoostravký hrad), Českých Budějovicích (20. 3., CEGV Cassiopeia), Ústí nad Labem (25.3 v Severočeské vědecké knihovně) a 27. 3. v Brně na Lipce (pracoviště Kamenná).


Účastníci workshopu se dozví, co znamená koncept šetrného dřeva, sami porovnají různé přístupy k lesnímu hospodaření a ověří efektivitu šetrného i nešetrného lesního hospodaření na případových studiích ze světa. Každý účastník workshopu obdrží Příručku pro spotřebitele FSC – šetrné dřevo doma i v lese, v níž se díky radám postavy Oldy Šetrného dozví řadu užitečných i doplňujících informací. Workshopy jsou zdarma, spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 


Nadcházející workshopy budou probíhat v únoru a březnu. Již 21. 2. 2013 se workshop bude konat v SEV Di-vizna při ZOO Liberec, následující týden 26. 2. 2013 pak proběhne v Plzni v čajovně a kavárně Kačaba. 6. 3. 2013 se na workshop můžete těšit v Hradci Králové, v SEV SEVER. Následně 19. 3. 2013 s workshopem navštívíme opět Ostravu a následující den 20. 3. 2013 zavítáme do Českých Budějovic, CEGV Cassiopeia. Poslední z workshopů proběhnou v Ústí nad Labem (25. 3. 2013 v Severočeské vědecké knihovně a 27. 3. v Brně na Lipce, pracoviště Kamenná).


V jarních měsících na cyklus workshopů Šetrné dřevo naváží další aktivity v podobě exkurzí do FSC lesů pod názvem „Není les jako les.“ Aby byly přístupné různým cílovým skupinám, budou jednotlivé exkurze probíhat jak v odpoledních hodinách ve dnech pracovního týdne, tak o víkendových sobotách. FSC ČR exkurze plánuje v lesních majetcích s certifikátem FSC: Krkonošský národní park, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Ne-státní lesy Svitavsko. Termíny exkurzí budou známy v průběhu března 2013.


Zájemci o účast na některém z workshopů Šetrné dřevo se mohou přihlásit na workshop@czechfsc.cz nebo telefonicky na 545 211 383. Termíny a místa konání workshopů najdou také na stránkách: http://www.czechfsc.cz/vzdelavani/workshop-setrne-drevo/.


Národní kancelář FSC ČR již více než devět let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.


zpět na přehled