Novinky v ČR tisknout

PRODLOUŽENÍ veřejné konzultace FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika

 

4. červenec 2017 (aktualizováno 26. července 2017)

V souvislosti s veřejnou konzultací FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA) bychom Vás rádi informovali o dalších doplňujících materiálech, které FSC ČR připravilo a přeložilo vzhledem k tomu, že se jedná o komplikované téma. Jde zejména o popis a stanovení prahových hodnot jednotlivých indikátorů CNRA kategorie 2 a kategorie 3 se specifikovanými riziky, které může pomoci v procesu veřejné konzultace a připomínkování. Materiály vycházejí z dokumentu FSC-PRO-60-002a (https://ic.fsc.org/en/document-center/id/54), který blíže jednotlivé kategorie CNRA popisuje. Doplněn byl také hlavní konzultovaný dokument CNRA o úvod a obrazovou dokumentaci (pracujte prosím nyní s touto verzí).

Kancelář FSC ČR také v této souvislosti vyjednala prodloužení doby připomínkování, která se tímto prodlužuje do 24. 8. 2017. Vaše připomínky k Hodnocení rizika prosím zasílejte do tohoto data na info@czechfsc.cz. Připomínky budou poté využity pro dokončení hodnocení, které bude v srpnu letošního roku zasláno zpracovateli a následně zasláno ke schválení (pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince) ústřední organizaci FSC International. Finální znění Hodnocení bude zveřejněno na stránkách FSC a v aktualizované verzi Global Forest Registry koncem tohoto roku.

 

Jak připomínkovat

V hodnoceních je u každého indikátoru zcela vpravo vyhrazen volný sloupec, kam můžete vložit své připomínky. Například můžete souhlasit s navrženým vyhodnocením rizika nějakého indikátoru nebo s ním naopak můžete nesouhlasit a doplnit relevantní zdroje (např. odkazy na studie, statistiky, závěrečné zprávy, vědecké články), které vysvětlí proč je navržené vyhodnocení indikátoru špatné.

Z našich zkušeností s tímto procesem víme, že nejvíce efektivní byly připomínky a argumentace, které se konkrétně vztahovaly k jednotlivým informacím v CNRA analýze, ať již z hlediska jejich obsahu či komparativní metodologie vzhledem k CNRA z jiných zemí. Je proto dobré uvést vždy konkrétní případy, ke kterým se připomínka vztahuje, spíše než obecné připomínky k dokumentu samotnému.

V případě jakýchkoliv dotazů a informací se na nás neváhejte přímo obrátit (info@czechfsc.cz), rádi Vám poskytneme všechny informace, které o procesu a připomínkování CNRA máme a pomůžeme s připomínkováním.

 

Obecně o rizikové analýze

Rizikové analýzy jsou klíčovým dokumentem pro firmy, které produkují a nakupují surovinu bez certifikátu FSC s původem z ČR, a chtějí ji dále využít při zpracování FSC Mix výrobků nebo jej chtějí dále prodat jako tzv. FSC Kontrolované dřevo. Veřejná konzultace slouží k připomínkování hodnocení všemi zainteresovanými zájmovými skupinami před jeho konečným schválením. 

Hodnocení zahrnuje tyto kategorie kontrolovaného dřeva:

Kategorie 2: Dřevo vytěžené v rozporu s tradičními a občanskými právy

Kategorie 3: Dřevo z lesů, kde jsou hospodařením ohroženy vysoké ochranářské hodnoty (VOH)

Kategorie 4: Dřevo z lesů konvertovaných na plantáže nebo nelesní půdu

 

Děkujeme za zaslání vašich připomínek.


zpět na přehled