Novinky v ČR tisknout

První část státních lesů získala certifikát FSC

TISKOVÁ ZPRÁVA FSC ČR

Lesy České republiky, s. p. získaly první prestižní certifikát ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření pro lesní hospodářský celek Žehrov, který je součástí lesní správy Nymburk. Jde o první část lesů v majetku státu, na které byla testována shoda lesního hospodaření s požadavky mezinárodního certifikačního systému FSC a Českého standardu FSC. Ten je souborem 160 požadavků na ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření v podmínkách České republiky.

Dříve již prestižní certifikát získaly například lesy Hlavního města Prahy, Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně a sdružení obecních a soukromých vlastníků Svitavy.

V Evropě je certifikace státních lesů hodně rozšířená. Na větší části státních lesů se podle důsledných požadavků FSC hospodaří například v Polsku, na Slovensku, v zemích Pobaltí, v Chorvatsku, Švédsku, Velké Británii, Nizozemí či Rumunsku.

Certifikát FSC byl certifikační firmou udělen pod podmínkou naplnění několika ukazatelů Českého standardu FSC, např. zmenšení rozsahu holých sečí, zvýšení podílu listnatých dřevin při obnově nebo zvýšení podílu přirozené obnovy. Certifikační zprávu naleznete zde. Průběžné plnění těchto ukazatelů bude hodnoceno při pravidelných ročních auditech v letech 2009 – 2012.

„Gratuluji státním lesům k získání prvního certifikátu FSC, který je oceněním jejich snahy o přírodě blízké lesní hospodaření. Věříme, že je to začátek cesty k získání certifikátu pro celý podnik. Máme za to, že státní lesy mají více lesních správ, kde lesní hospodáři uplatňují k přírodě blízké postupy, snižují tak ekonomickou náročnost provozu, a tedy hospodaří šetrně,“ řekl Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR o. s.

Lesní hospodářský celek Žehrov se rozkládá na ploše 2765 ha, částečně v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Převažují na něm borové porosty, větší podíl má ještě smrk a dub. Přípravy na certifikaci lesního hospodaření na tomto území byly zahájeny již v roce 2005, kdy lesníci začali adaptovat své hospodářské postupy na požadavky Českého standardu FSC. Po předběžném auditu v roce 2007 proběhl hlavní certifikační audit v únoru 2008. Audit provedl tříčlenný tým akreditované certifikační firmy SmartWood/NEPCon.

Po udělení certifikátu FSC lesnímu hospodářskému celku Žehrov tvoří podíl certifikovaných lesů zhruba 0,2% celkové rozlohy lesních ekosystémů ve správě Lesů ČR. V minulém roce Lesy ČR, s. p. ohlásily druhé kolo certifikace FSC pro další tři lesní hospodářské celky na lesních správách Křivoklát, Mělník a Jablonec nad Nisou. V letošním roce se na certifikační audit připravuje též Správa Krkonošského národního parku.

Organizaci a značku FSC vytvořili na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace, obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Stala se populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a výrobcích z něj s logem FSC rapidně roste. Na trhu je již více než 20 000 druhů výrobků s tímto logem, z kterých si mohou vybírat i čeští spotřebitelé.

Kontakt: Mgr. Michal Rezek


zpět na přehled