Novinky v ČR tisknout

Seminář FSC pro zpracovatele dřeva a certifikace FSC pro Copacking Service

Uveřejňujeme pozvánku na seminář FSC pro zpracovatele dřeva certifikační firmy Bureau Veritas a zprávu o FSC certifikaci společnosti Copacking Service, s.r.o. 

Seminář FSC pro zpracovatele dřeva

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC pořádá odborný seminář, zaměřený na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva a výrobků ze dřeva.

Smyslem certifikace FSC C-o-C je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů, uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření.“

Seminář je určen pro všechny subjekty ve zpracovatelsko-spotřebitelském řetězci, od počáteční fáze prvovýroby ze dřeva, přes obchodníky se dřevem a dřevozpracující podniky až k prodejci finálního výrobku, kteří potřebují získat základní informace o požadavcích na certifikaci systému FSC C-o-C a o významu této certifikace.

Více na www.bureauveritas.cz nebo mail: miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Certifikace FSC pro Copacking Service, s.r.o.

Společnost Copacking Service, s.r.o. byla úspěšně certifikována podle standardu FSC (Forest Stewardship Council). Certifikace garantuje původ surovin z ekologicky zodpovědného hospodaření.

Získáním certifikátu FSC se Copacking Service zařadila mezi vyspělé, ekologicky zaměřené společnosti využívající papír jako primární surovinu pro výrobu svých produktů. Použitím chráněného obchodního označení FSC dává spotřebitelům záruku, že výrobek pochází z lesů obhospodařovaných v souladu s pravidly světové organizace FSC.


Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro certifikaci FSC je, že stále většímu množství našich klientů není jedno, odkud pochází papír, z něhož vyrábíme jejich obaly. Obnovitelnost lesů a jejich šetrné a trvale udržitelné obhospodařování začíná být při vyjednávání o zakázkách téma, což by ještě před deseti lety znělo jako sci-fi. Jsme rádi, že můžeme být součástí byznysu, který je zodpovědný k životnímu prostředí,“ vysvětluje Jan Kotrč, obchodní ředitel společnosti Copacking Service.
Smyslem certifikace FSC C-o-C je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů,  uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření,“ upřesňuje Marcel Skála, obchodní ředitel nezávislé certifikační společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC.


BUREAU VERITAS je předním světovým certifikačním orgánem. Ve více než 100 zemích vydala již více jak 100.000 certifikátů a řadí se tak mezi několik málo specialistů s bohatými zkušenostmi s certifikací lesů a spotřebitelského řetězce nejen ve světě, ale i v ČR.

www.bureauveritas.cz
www.copacking.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 48 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.

Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO  22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, FSC,PEFC,C-o-C,GLOBALGAP a další.

Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová – Marketing Specialist
Tel.: +420 210 088 224
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

O společnosti Copacking Service, s.r.o.

Společnost Copacking Service je evropskou firmou poskytující svým klientům komplexní řešení a služby v oblasti designu a výroby obalů a balení zboží na zakázku. Společnost nabízí partnerství a služby v oblastech design a výroby obalů na míru (zejména z papíru a kartonu), balení vysokoobrátkového zboží, zásilková logistika, marketingové balení a direct mailing. Spokojenost zákazníků se odvíjí od detailního pochopení jejich potřeb a následně od výběru nejlepších dostupných nástrojů a mechanismů. Proto Copacking nabízí především individuální řešení šitá na míru svých klientů a jejich produktů. Copacking představuje výjimečnost a kvalitu, poskytuje nadstandardní služby, dobré nápady, spolehlivost a především osobní přístup.
Kontakt:

Copacking Service, s.r.o.
Jan Kotrč – Obchodní ředitel
Tel.: +420 327 311 584
jan.kotrc@copacking.euzpět na přehled