Novinky v ČR tisknout

Seminář o certifikaci FSC především pro odbornou lesnickou a ochranářskou veřejnost

Pozvánka na seminář

Certifikace FSC - cesta k přírodě blízkému lesnímu hospodaření
Pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR

Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem certifikace lesů FSC, s požadavky Českého standardu FSC a možnostmi použití FSC jako nástroje ochrany přírody při prosazování přírodě blízkého lesního hospodaření. Seminář je určen především odborné lesnické a ochranářské veřejnosti. Odpolední exkurze je věnována problematice přírodě blízkého lesního hospodaření. Představeno bude několik ukázek z hospodaření v FSC certifikovaných lesích hlavního města Prahy.

Akce se koná v úterý 23. září 2008 od 9 hodin v hlavní budově Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

Program:

8,30 - 9,00 hod. prezence
9,00 - 12,15 hod. zahájení a přednášky s diskusí

Úvodní slovo Mgr. Petr Štěpánek, CSc. - radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí


1/ Certifikace FSC při prosazování přírodě blízkého lesního hospodaření (Ing. Tomáš Staněk, CSc. - MŽP ČR)
2/ Úvod do systému certifikace lesů FSC (Ing. Tomáš Duda - FSC ČR)
3/ Požadavky Českého standardu FSC (Ing. Milan Hron – sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy)
4/ FSC jako nástroj ochrany přírody (Mgr. Michal Rezek - FSC ČR)
5/ Zkušenosti s hospodařením podle FSC (Ing. Dan Frantík - Magistrát hlavního města Prahy)

12,15 - 14,00 hod. přestávka na oběd, dopravními prostředky MHD přesun do lesa
14,00 - 16,30 hod. exkurze

6/ Exkurze do lesů hlavního města Prahy (Ing. Dan Frantík - Magistrát hlavního města Prahy)

Účastnický poplatek činí 400,- Kč, (pro členy FSC ČR 300,- Kč). Součástí poplatku je sborník, informační a propagační materiály FSC, oběd a občerstvení.

Seminář se uskuteční pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu „Vzdělávání o přírodě blízkém lesním hospodaření podle Českého standardu FSC a počátek procesu jeho revize“.

Bližší informace o semináři získáte na tel. číslech: 545 211 383, 737 406 093 nebo e-mailem na: info@czechfsc.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.


zpět na přehled