Novinky v ČR tisknout

Seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC

Seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC - Pozvánka

Asociace českého papírenského průmyslu a FSC ČR, o.s. ve spolupráci s certifikační firmou NEPCon zve české a slovenské firmy na seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC):

acpp                         Nepcon                  fsc logo

 

„Jak certifikovat zpracovatelský řetězec FSC CoC“

Seminář proběhne pod záštitou Konfederace lesnických a dřevařských svazů.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2009 v hotelu Myslivna v Brně.

Program:

1. představení požadavků mezinárodního systému FSC na certifikaci podniků ve zpracovatelském řetězci. Budou rozebrány možné způsoby výroby FSC zboží prostřednictvím transferového, kreditního nebo prahového systému.

2. prezentace nových možností pro certifikaci tzv. FSC kontrolovaného dřeva. Koncept FSC kontrolovaného dřeva umožňuje podnikům značit část své produkce značkou FSC i při relativně malém vstupu FSC materiálu. Necertifikovaný podíl materiálu při výrobě FSC výrobků může být doplněn vstupem FSC kontrolovaného materiálu.

Akce je určena všem typům podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru včetně obchodních společností. Obsah bude tématicky rozdělen na část věnovanou problematice FSC pro podniky průmyslu papíru a celulózy a část věnovanou polygrafii (zejména tiskárnám).

Na místě bude možnost osobních konzultací se zástupcem akreditované certifikační firmy NEPCon.

Přihlášku na seminář ke stažení získáte zde nebo na tel. 545 211 383.

Přihlášky je třeba zaslat zpět e-mailem na martin.koubek@czechfsc.cz nebo faxem na 545 211 383 do 5. června 2009.

Mezinárodní systém certifikace odpovědného lesního hospodaření a navazujícího zpracovatelského řetězce je na vzestupu ve světě i v České republice. Celosvětově počet podniků v řetězci zpracování dřeva (CoC) roste o desítky procent ročně, v únoru 2009 činil již 12 300 podniků. V České republice se pak v roce 2008 zvýšilo množství certifikovaných podniků o 50% na celkem 35 firem. Nárůst je zřejmý zejména v polygrafickém průmyslu, kde certifikát FSC získalo prvních šest tiskáren, dvě papírny a jeden velkoobchod papíren. Další podniky z různých odvětví zpracování dřeva, průmyslu papíru a celulózy či polygrafie FSC certifikaci připravují. Informace o všech certifikovaných firmách je možno nalézt ve vyhledávači www.fsc-info.org. Podrobný popis samotného certifikačního procesu, jeho podmínky a poradenský servis pak najdete na adrese www.czechfsc.cz.


Seminář, který dne 18. června v hotelu Myslivna v Brně pořádá sdružení FSC ČR, Asociace českého papírenského průmyslu, ve spolupráci s certifikační firmou NEPCon a pod záštitou Konfederace lesnických a dřevařských svazů, má za cíl zprostředkovat právě tyto aktuální informace o certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC). Odborná veřejnost se zde může seznámit s požadavky certifikačního systému FSC na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva. Ty jsou dány zejména politikou FSC-STD-40-004, která popisuje možné způsoby výroby FSC zboží prostřednictvím transferového, kreditního nebo prahového systému.


Neméně důležité bude představení konceptu tzv. kontrolovaného dřeva („FSC controlled wood“), který umožňuje podnikům značit část své produkce značkou FSC i při relativně malém vstupu FSC materiálu. Necertifikovaný podíl materiálu při výrobě FSC výrobků totiž může být doplněn vstupem FSC kontrolovaného dřeva. Požadavky na certifikaci FSC kontrolovaného dřeva jsou dány zejména politikami FSC-STD-40-005 a FSC-30-010.
Principy těchto politik mezinárodní organizace Forest Stewardship Council budou souhrnně představeny na semináři ve čtvrtek 18. června 2009 od 10 hod. v hotelu Myslivna v Brně. Předpokládané ukončení je v 16 hod.

Na programu semináře budou tyto prezentace:

1. Certifikace FSC – rozšíření a význam v ČR a zahraničí (Mgr. Michal Rezek, kontaktní osoba FSC pro ČR)

2. Certifikace zpracovatelského řetězce FSC CoC (Ing. Tomáš Duda, zástupce ředitele FSC ČR)

3. Proces certifikace podniku ve zpracovatelském řetězci (Ing. Juraj Tužinský, NEPCon)

4. FSC kontrolované dřevo – koncept a dostupnost v ČR a SR (Ing. Tomáš Duda)

5. Certifikace FSC CoC pro průmysl papíru a celulózy a tiskárny (Ing. Juraj Tužinský)

Účastnický poplatek je 2000 Kč za osobu pro podniky pod 50 zaměstnanců a 4000 Kč za osobu pro podniky nad 50 zaměstnanců. Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 5. června 2009. Cena zahrnuje oběd a občerstvení, informační materiály a sborník ze semináře. Účastníci tak budou mít možnost poprvé v ucelené formě získat přehled o požadavcích sytému FSC na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva či papíru a FSC kontrolovaného dřeva, které se stává nutným předpokladem pro export na vyspělé trhy.


Těšíme se na viděnou!


zpět na přehled