Novinky v ČR tisknout

Seminář o FSC certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC) tentokrát od TÜV SÜD Czech

Uveřejňujeme další pozvánku na seminář o CoC certifikaci systémem FSC od společnosti TÜV SÜD Czech. Pozvánku najdete zde. Další informace zde.

Certifikace CoC založená na systému FSC


- Certifikace FSC ve světě a v ČR
- Přínosy certifikace zpracovatelského řetězce dřeva pro Váš podnik
- Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a FSC kontrolované dřevo
- Praktické zkušenosti z auditů FSC
- Označení výrobků štítky FSC

Proč se zúčastnit:

Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. FSC vznikla za účelem ochrany lesů po celém světě a zamezení jejich devastaci, ke které bohužel stále dochází. V ČR již certifikát FSC získalo 100 podniků, ve světě pak 20 000 firem. Ročně dochází k nárůstu o 30-40%. Držitel certifikátu s logem FSC dokladuje konečnému spotřebiteli produktů vyrobených ze dřeva, papíru či jiných lesních produktů, že materiál pro jejich výrobu byl pořízen v lesích obhospodařovaných k přírodě odpovědným způsobem, s ohledem na sociální podmínky pracovníků, místní obyvatelstvo a legalitu těženého dřeva.


Na semináři Vás seznámíme s tímto rychle se rozšiřujícím certifikačním schématem a implementací standardu do stávajících systémů.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem subjektům zapojených do zpracovatelského řetězce lesních produktů, tj. pro zpracovatele výrobků ze dřeva a papíru, tiskárny a obchodníky s FSC certifikovaným zbožím.

Termín konání: 21. září 2011

Místo konání semináře: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Cena: 1990,- Kč (bez DPH)/ osoba

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky:

Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz,
Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419
Přihlásit se můžete také online na www.tuv-sud.cz

Program semináře:

09:00 – 09:30 Prezence

 

09:30 – 10:15 Stručné představení organizace FSC a certifikačního systému FSC CoC

Ing. Tomáš Duda, FSC ČR

 

10:15 – 10:45 Zvýšení počtu certifikovaných podniků FSC ve světě a v ČR, přínosy FSC CoC pro Váš podnik

Mgr. Micha Rezek, TÜV SÜD Czech

 

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu

 

11:00 – 12:00 Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva FSC CoC

Ing. Tomáš Duda, FSC ČR

 

12:00 – 13:00 Oběd

 

13:00 – 13:45 FSC kontrolované dřevo a specifické případy certifikace

Mgr. Michal Rezek, TÜV SÜD Czech

 

13:45 – 14:30 Certifikační proces, praktické zkušenosti z certifikace FSC CoC

Ing. Ondřej Tarabus, TÜV SÜD Czech

 

14:30 – 16:00 Diskuse

Odborný garant:
Mgr. Michal Rezek,
Oddělení lesy a dřevo
Email: michal.rezek@tuv-sud.cz
Tel: 602 439 900

 


zpět na přehled