Novinky v ČR tisknout

Tisková zpráva: Jdou některé státní lesy proti zájmům českého trhu?

TZ FSC ČR, 6. 11. 2014, Praha

 

Ani navrhovaným změnám Českého standardu FSC nevyšly státní lesy vstříc. Odmítají poptávku velkých dřevozpracovatelů, což může způsobit problémy českému trhu. Na konferenci FSC ČR pořádané pod záštitou ministra životního prostředí Ing. Richarda Brabce nedošlo ke změně postoje Lesů České republiky (LČR) k certifikaci Forest Stewardship Council (FSC).    

 

4.listopadu se v prostorech Ministerstva životního prostředí konala plně obsazená konference, jejíž ústředním tématem byly změny a novinky v rámci certifikačního systému Forest Stewardship Council.

 

FSC má trvalou podporu Ministerstva životního prostředí. Náš resort podporuje a bude nadále podporovat FSC,“ řekl na úvod konference Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.

 

Jako první vystoupil s úvodní prezentací o historii a systému FSC ředitel národní kanceláře FSC Česká republika Ing. Tomáš Duda. Následovala přednáška odborného lesníka a jednoho ze členů standardizační komise a výkonné rady FSC ČR Vasila Hutníka. Ten se zabýval především chystanými návrhy na revizi Českého standardu FSC, které by měly upravit některé stávající indikátory týkající se holin, referenčních ploch, zavádění ekostabilizačních dřevin a přípravy půdy.  Tyto chystané změny mají lesním hospodářům usnadnit zisk FSC certifikace.

 

Navázal Ing. Václav Jansa ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), který se věnoval především nepřímým nákladům souvisejícím s certifikací FSC. Zdůraznil, že v případě, pokud vlastník chce certifikaci jako dobrovolný nástroj lesního hospodaření a integruje systémově její principy do vnitropodnikových směrnic a regulí, i často obávaná administrativa se velmi nezvýší a zpětně opatření certifikace přispějí k dobré správě lesního majetku a transparentnosti hospodaření.

 

Dirk Riestenpatt z Berlínských lesů pak představil požadavky německého standardu FSC a shrnul dosavadní zkušenosti s FSC certifikací, kterou po odborné lesnické stránce doporučil. Nezbytné provozní změny s ní související pak slouží mimo jiné k posílení prestiže vlastníka lesa před veřejností. Mohou se navíc projevit v provozně-ekonomické stránce, jelikož přírodě blízké lesní hospodaření je po stránce nákladů výhodnější než se obecně míní.

 

Na závěr promluvil Tomáš Kisiel, který uvedl, že do roku 2020 firma IKEA, která ročně spotřebuje 13 973 140 m3 dřeva (což je pro představu 347 500 nákladních vozů dlouhých 24 m naplněných dřevní kulatinou), bude vyžadovat od všech dodavatelů certifikát FSC. Je také ochotná je během celého procesu implementace programu IKEA 2020 podporovat, ať už finančně tak formou dlouhodobé spolupráce a garancí objemu.

 

„Jsme odpovědný prodejce a snažíme se tento standard dlouhodobě držet. Pokud však český lesnický trh nepřizpůsobí možnosti nakupovat FSC materiál našim českým subdodavatelům, tak je jistým způsobem znevýhodní“ dodal Kisiel.

 

V následné diskuzi se ale zástupce Lesů České republiky (LČR) vyjádřil, že LČR jako největší vlastník lesů v České republice stále neuvažuje o certifikaci FSC a zachovají v rámci certifikací lesních majetků současný stav. To může způsobit problémy českému dřevozpracovatelskému sektoru, který registruje signifikantní poptávku po FSC surovině, jak bylo v diskuzi také zmíněno. V konečném důsledku, pokud LČR nezmění své stanovisko, to bude také znamenat, že FSC certifikované dřevo bude nutné dovážet ze zahraničí, což navíc dále zatíží životní prostředí.

 

Mrzí mě, že státní lesy nevycházejí vstříc významným podnikům v České republice a ignorují kromě poptávky trhu i nástroj, který přispívá k větší transparentnosti lesního hospodaření a je celosvětově oceňovaným signálem veřejnosti,“ řekl Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR. 

 

V diskuzi také zazněla informace o blíže neurčených možných "topolových plantážích" certifikovaných systémem FSC. V současné době však takový majetek certikován není a tato certifikace však není možná ani v budoucnu, jelikož se neslučuje s požadavky Českého standardu FSC a neodpovídá ani jeho navrhovaným změnám. 

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.

 

O FSC ČR

Národní kancelář FSC ČR je neziskovou organizací již více než deset let prosazující environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.

 


zpět na přehled