Novinky v ČR tisknout

Valná hromada FSC ČR 24. září v Praze

Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení FSC ČR

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 7. valnou hromadu FSC ČR, o.s..

Valná hromada proběhne ve středu 24. září 2008 v době od 9 do 13 hodin v zasedací místnosti č. 900 (hned za hlavní vrátnicí v přízemí) Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha. Po skončení valné hromady vás zveme na oběd.

Odpoledne proběhne na tomtéž místě první pracovní setkání k revizi Českého standardu FSC. Zváni jsou členové FSC ČR i hosté.

Novinkou valné hromady bude výstavka FSC výrobků českých certifikovaných firem.

Cíle 7. valné hromady FSC ČR:


    * seznámit se s činností organizace v letech 2007 a 2008 a strategií organizace v letech 2009 – 2010,
    * informovat o dění v FSC v ČR a ve světě,
    * vytvořit rámec pro revizi Českého standardu FSC,
    * informovat o certifikaci zpracovatelského řetězce včetně ukázek certifikovaných výrobků,
    * zvolit orgány sdružení.


Program valné hromady:


    8:30 – 9:00 jednání výkonné rady
    9:00 – 9:30 zahájení valné hromady, představení přítomných, úvodní slovo zástupců MŽP a MZe
    9:30 – 10:00 zpráva ředitele o činnosti sdružení v letech 2007 a 2008, představení strategie FSC ČR na období 2009 – 2010 (prezentace a diskuse)
    10:00 – 10:30 FSC v ČR a ve světě (prezentace a diskuse)
    10:30 – 11:00 přestávka na kávu, prezentace výrobků FSC
    11:00 – 11:30 základní pravidla certifikace zpracovatelského řetězce (prezentace, diskuse)
    11:30 – 12:00 zavádění Českého standardu FSC do praxe a jeho revize (prezentace, diskuse)
    12:00 – 12:15 představení hlasovacího systému
    12:15 – 12:30 schválení mechanismu revize Českého standardu FSC a komise pro revizi
    12:30 – 13:00 volba orgánů sdružení
    13:00 ukončení valné hromady
    13:00 – 14:30 oběd v blízké restauraci
    14:30 – 16:00 otevřené jednání komise pro revizi Českého standardu FSC
    16:00 – 17:00 promítání ukázek FSC lesního hospodaření v zahraničí (Milan Reška, Soil As-sociation)


V případě zájmu účastnit se valné hromady nás, prosím, předem kontaktujte.


zpět na přehled