Novinky v ČR tisknout

Valná hromada FSC ČR zhodnotila činnost organizace za uplynulý rok

Členové národní kanceláře FSC ČR se minulý týden sešli na 14. valné hromadě pro rok 2017. Setkání se konalo v konferenčním sále centra Otevřená zahrada v Brně a účastnili se ho zástupci všech tří sekcí, které tvoří strukturu české organizace – ekonomické, ekologické a sociální. Jako hosté se valné hromady zúčastnili také zástupci Lesů České Republiky, Vojenských lesů a statků ČR a certifikační společnosti NEPCon.


Hlavním tématem diskuze na valné hromadě byly možnosti certifikace lesů v České republice, implementování mezinárodních obecných indikátorů (IGI) do Českého standardu, jeho revize a v neposlední řadě parametry Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA) u kontrolovaného dřeva. Setkání přineslo konstruktivní a přínosný dialog, který všichni přítomní uvítali a za národní kancelář FSC se těšíme na další rok produktivní spolupráce.


zpět na přehled