Novinky v ČR tisknout

Začala revize Českého standardu FSC

Český standard FSC (dále Standard), normativní dokument pro certifikaci ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření v ČR platí již více než dva roky. Zkušenosti s jeho zaváděním do praxe, intenzivní diskuse, kterou vyvolal a změny v politikách FSC vyvolali potřebu revize standardu.


Zářijová valná hromada FSC ČR projednala a schválila zřízení Komise pro revizi Českého standardu FSC.  Ta bude mít šest členů, po dvou zvolených z každé odborné sekce. Valná hromada schválila následující obsazení Komise pro revizi Českého standardu FSC: 

Ekologická sekce: Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce: Vasil Hutník, Milan Hron
Sociální sekce: Jitka Schneiderová, Alfonz Kokoška

Mechanismus pro revizi Standardu se řídí mezinárodními politikami FSC. Proces revize proběhne v letech 2008 – 2011.  Jednání komise jsou otevřená členům a pozorovatelům sdružení. S širokou odbornou i laickou veřejností bude revidovaný Standard konzultován prostřednictvím dvou kol tzv. národní konzultace a tzv. harmonizován s požadavky standardů okolních zemí (SRN, Polska a Slovenska). 
První pracovní setkání komise k revizi Standardu se uskutečnilo 24. září po ukončení valné hromady FSC ČR. Mimo členů nově zvolené komise se jí účastnili i další zájemci z řad členů a pozorovatelů FSC ČR. Komise na svém prvním setkání vytvořila rámec pro revizi Českého standardu FSC. V rámci procesu revize provede FSC ČR analýzu nesouladů lesního hospodaření na certifikovaných majetcích se Standardem, pohovory s vlastníky certifikovaných lesů, diskusi s auditory certifikačních firem, analýzu hodnocení Standardu na základě výsledků pilotních certifikací u LČR a analýzu výsledků zavádění Standardu v KRNAPu.

Druhé setkání komise k revizi Standardu se uskutečnilo 20. listopadu 2008 v Brně. Mimo členů komise zde své připomínky prezentovali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Školního lesního podniku MZLU, Lesů ČR, s.p. a Asociace českého papírenského průmyslu. Pro jednání byly v konzultaci s členy a pozorovateli FSC ČR, certifikovanými lesními majetky a certifikačními firmami sesbírány podněty k revizi Standardu. Detailněji byla diskutována témata holých sečí, „mrtvého dřeva“ a ponechávání dendromasy v lese, pálení klestu a zastoupení ekologickostabilizačních dřevin. Další témata budou řešena na dalších setkáních komise a prostřednictvím elektronické diskuse.    

Zdroj: FSC ČR, o. s., listopad 2008


zpět na přehled