Novinky v ČR tisknout

Začíná revize Českého standardu FSC

V nadcházejících týdnech začne proces revize Českého standardu FSC (dále jen Standard).

V dubnu 2015 byla schválená současná verze Českého standardu FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-01-2013). Tento dokument obsahuje pravidla pro majitele lesů v ČR, kteří chtějí získat certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Podle tohoto dokumentu akreditované certifikační firmy hodnotí a udělují certifikáty lesního hospodaření FSC na území České republiky.

 

 

Na mezinárodní úrovni však vstoupily v platnost nové FSC principy a kritéria (aktuální Standard vychází z minulé verze FSC principů a kritérií), které udávají mantinely pro tvorbu národních standardů a na ně navazující tzv. obecné mezinárodní indikátory – International Generic Indicators (dále jen IGIs).

Cílem revize je tak zohlednit nové FSC principy a kritéria do Standardu a revidovat jeho současné indikátory. V rámci tohoto procesu projde Standardizační komise FSC ČR (2 zvolení členové z environmentální, sociální a ekonomické sekce sdružení FSC ČR – dále jen Komise) IGIs a vyhodnotí je vzhledem ke stávajícím indikátorům Standardu. Některé současné indikátory mohou požadavky IGIs již obsahovat a v tom případě nebude nutné tyto IGIs přejímat - zbývající IGIs však bude nutné přijmout v originálním znění, upravit nebo s odůvodněním odmítnout.

Jednání Komise bude otevřenost všem členům a pozorovatelům, případně standardizační komisí pozvaným expertům. Proběhnou minimálně dvě veřejná připomínkování, které budou sloužit Komisi k vylepšení Standardu a jedno terénní testování. Pracovní metodou Komise bude konsenzus. Finální draft bude diskutován a schválen Valnou hromadou FSC ČR. Teprve potom bude tento Standard odeslán mezinárodní centrále FSC k finálnímu schválení a po něm dokument může vstoupit v platnost.

Plánovaný harmonogram revize Standardu:

  • listopad 2015 zvolení členů Standardizační komise
  • září 2016 první draft Standardu
  • říjen – listopad 2016 veřejné připomínkování
  • březen 2017 druhý draft Standardu
  • duben 2017 terénní testování druhého draftu standardu
  • červen – červenec 2017 veřejná konzultace
  • říjen 2017 Draft standardu pro Valnou hromadu FSC ČR
  • prosinec 2017 Schválení standardu Valnou hromadou FSC ČR
  • duben 2018 Odeslání Standardu se průvodní zprávou k finálnímu schválení mezinárodnímu FSC

Pro bližší informace o procesu a možnosti zapojit se do něj napište na info@czechfsc.cz. Připomínkovat lze dokument do 22. října 2018 (včetně).


zpět na přehled