Novinky v ČR tisknout

Začíná třetí veřejné připomínkování Českého standardu FSC

FSC ČR sbírá připomínky k 3. draftu revidovaného Českého standardu FSC (dále jen Standard).

V dubnu 2015 byla schválená současná verze Českého standardu FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-01-2013). Tento dokument obsahuje pravidla pro majitele lesů v ČR, kteří chtějí získat certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Podle tohoto dokumentu akreditované certifikační firmy hodnotí a udělují certifikáty lesního hospodaření FSC na území České republiky.

Na mezinárodní úrovni však vstoupily v platnost nové FSC principy a kritéria, které udávají mantinely pro tvorbu národních standardů a na ně navazující tzv. obecné mezinárodní indikátory – International Generic Indicators (dále jen IGIs). 

Zejména v letech 2017 až 2019 proto Standardizační komise FSC ČR (dále jen Komise) pracovala na transferu Standardu na nové Principy a kritéria a IGIs. V rámci tohoto procesu musela Komise projít všechny IGIs a vyhodnotit je vzhledem ke stávajícím indikátorům Českého standardu FSC. Některé indikátory IGIs již Český standard FSC obsahoval a nebylo nutné je přejímat, jiné ale dle mezinárodních pravidel bylo nutné převzít (případně upravit a převzít), nebo s odůvodněním odmítnout.

Výsledkem činnosti Komise byl 1. draft Standardu, který prošel veřejným připomínkováním. Komise projednala všechny připomínky a následně proběhlo druhé veřejné připomínkování 2. draftu a po další jeho úpravě Komisí byl testován auditorskou firmou z pohledu auditovatelnosti. Po zpracování připomínek z tohoto terénního testování nyní předkládáme 3. draft Standardu (verzi, kde jsou vyznačeny obsahové změny oproti 2. draftu najdete zde) na 30 dní k veřejnému připomínkování, která má za cíl získat připomínky od co nejširší části široké i odborné veřejnosti. Připomínky budou sloužit Komisi k vylepšení Standardu. Následovat bude projednání připomínek Komisí a jeho schválení Valnou hromadou FSC ČR. Teprve potom bude tento Standard odeslán mezinárodní centrále FSC k finálnímu schválení.

FSC ČR proto zve veřejnost k zaslání připomínek k 3. draftu Standardu na email info@czechfsc.cz. Standard lze připomínkovat od 12. července do 11. srpna 2019. Formulář ke vznášení připomínek a návrhů na změnu revidované verze najdete zde


zpět na přehled