Novinky v ČR tisknout

Začíná veřejné připomínkování Českého standardu FSC

FSC ČR sbírá připomínky k 1. draftu revidovaného Českého standardu FSC (dále jen Standard)

 

V dubnu 2015 byla schválená současná verze Českého standardu FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-01-2013). Tento dokument obsahuje pravidla pro majitele lesů v ČR, kteří chtějí získat certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Podle tohoto dokumentu akreditované certifikační firmy hodnotí a udělují certifikáty lesního hospodaření FSC na území České republiky.

Na mezinárodní úrovni však vstoupily v platnost nové FSC principy a kritéria, které udávají mantinely pro tvorbu národních standardů a na ně navazující tzv. obecné mezinárodní indikátory – International Generic Indicators (dále jen IGIs). Proto zejména v roce 2017 a 2018 proto Standardizační komise FSC ČR (dále jen Komise) pracovala na transferu Standardu na nové Principy a kritéria a IGIs. V rámci tohoto procesu musela Komise projít všechny IGIs a vyhodnotit je vzhledem ke stávajícím indikátorům Českého standardu FSC. Některé indikátory IGIs již Český standard FSC obsahoval a nebylo nutné je přejímat, jiné ale dle mezinárodních pravidel bylo nutné převzít (případně upravit a převzít), nebo s odůvodněním odmítnout. Výsledkem činnosti Komise (a spolupracujících subjektů) je tento 1. draft nového Standardu (najdete zde). Ten nyní předkládáme na 60 dní k veřejnému připomínkování, která má za cíl získat první připomínky od co nejširší části široké i odborné veřejnosti. Připomínky budou sloužit Komisi k vylepšení Standardu. Následovat bude terénní testování draftu Standardu, další veřejné připomínkování 2. draftu Standardu a jeho schválení Valnou hromadou FSC ČR. Teprve potom bude tento Standard odeslán mezinárodní centrále FSC k finálnímu schválení a po něm dokument může vstoupit v platnost.

FSC ČR proto zve veřejnost k zaslání komentářů k novému Standardu na email info@czechfsc.cz. Připomínkovat lze dokument do 22. října 2018 (včetně). Formulář ke vznášení připomínek a návrhů na změnu revidované verze najdete zde.

 


zpět na přehled