Novinky v ČR tisknout

ZDARMA KE STAŽENÍ: Manuál hospodáře pro FSC certifikovaný les

Lesy a jejich stav je téma, které široká veřejnost vnímá citlivě vzhledem k silným vazbám na toto krásné přírodní prostředí. Lesy jsou pro lidi zdrojem energie, potravy, stavebního materiálu, domovem a místem pro relaxaci či turistiku. Lesy ovlivňují klima planety, koloběh vody, chrání půdu před erozí a podobně. V neposlední řadě mohou mít duchovní význam a jsou také důležitou součástí životního prostředí.

Význam a přínosy lesa jsou ve společnosti již relativně dobře známy a akceptovány. Spotřebitelé, stejně jako zodpovědné firmy, se již nechtějí podílet na poškozování lesů a přírody obecně a hledají způsoby, jak nakupovat výrobky šetrné k životnímu prostředí resp. lesům.

Náhled Manuálu hospodáře

Jednou z možností je právě FSC certifikace lesů, která vytvořila důvěryhodný systém definující šetrné lesní hospodaření zohledňující jak ekonomické, tak i sociální a environmentální aspekty. FSC dokládá veřejnosti odpovědný původ výrobků na bázi dřeva. Spolu s každoročně se zvyšujícím počtem FSC certifikovaných firem z dřevozpracovatelského řetězce roste i poptávka po FSC certifikovaném dřevě. Některé významné nadnárodní dřevozpracovatelské firmy mají ve svých politikách uveden výhradní nákup FSC certifikované nebo recyklované suroviny.

Otázka přírodě blízkého lesnictví je velice obsáhlým tématem a tato publikace nemá ambice ji celou obsáhnout. Manuál, který držíte ve svých rukou, vznikl také proto, že došlo k revizi Českého standardu FSC, který je základním dokumentem definujícím pravidla hospodaření podle certifikace FSC v České republice. Změny například umožňují větší využití mechanické přípravy půdy, postupné navyšování podílu referenčních ploch a snížily počet stromů ponechaných k dožití a zetlení, zvyšují flexibilitu používání holosečí, umožňují postupné navyšování podílu ekologicko­‑stabilizačních dřevin (obdoba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD) při obnově. Revidovaný standard reaguje v různých ohledech na měnící se situaci v této oblasti a má usnadnit získání FSC certifikace pro lesní majetky. Níže v textu představujeme často diskutována pravidla, u nichž se setkáváme s nesprávným výkladem.

Tento text je rovněž krátkým souhrnem informací o přednostech a diskutabilních aspektech přírodě blízkého lesního hospodaření, přínosu certifikace FSC pro přírodě blízké lesní hospodaření, ekonomiku zájemce a rozcestník k podrobným a kvalitním zdrojům informací. Tento manuál předkládá kromě teoretických informací a pohledů na přírodě blízké hospodaření také praktické ukázky interních směrnic lesních hospodářů z České republiky hospodařících podle pravidel FSC.

Věříme, že předložený text poskytne nové a relevantní informace při úvahách o lesním hospodaření nebo praktickém zohlednění zásad přírodě blízkých postupů ve vaší lesnické praxi.

 

KE STAŽENÍ ZDE


zpět na přehled