Novinky v ČR tisknout

Zpravodaj MŽP v nové úpravě a na papíře s certifikátem FSC

Tisková zpráva MŽP ze dne 12.02.2009

Po novém logu a webových stránkách změnil grafickou i obsahovou podobu také informační bulletin ministerstva Zpravodaj MŽP. Nová podoba Zpravodaje navazuje na současnou grafiku úřadu a časopis je nyní celobarevný.

„Kvůli kvalitě barevného tisku jsme přešli od recyklovaného papíru na papír s certifikátem FSC,“ vysvětluje vedoucí oddělení PR a komunikace MŽP Barbora Pečová. Certifikace Forest Stewardship Council (FSC) je nejpřísnějším značením hospodaření v lesích. Značka zaručuje, že péče o lesy, z nichž dřevo pro výrobu papíru pochází, splňuje nejnáročnější ekologické požadavky. Další tituly, vydávané MŽP, tedy Věstník MŽP a Zpravodaj EIA, zůstávají nadále na recyklovaném papíře.

Hospodaření v lesích s certifikátem FSC se řídí ohledem na zachování biologické rozmanitosti, při těžbě a transportu dřeva se musí dbát zvýšenou měrou, aby nedošlo k poškození lesa, vlastník musí pečovat a uchovávat místa přirozeného bezlesí, ale také mokřady, apod. V lesích FSC panuje přísná kontrola a monitoring dodržování standardů. V České republice je zhruba 20 000 hektarů certifikovaných lesů. „Věříme, že svým příkladem podnítíme další zájemce o využívání papíru s certifikací FSC a tím i zájem dalších vlastníků lesa o tuto certifikaci,“ říká Barbora Pečová.

Zpravodaj MŽP se ale změnil také obsahově. „Snahou je, aby byl Zpravodaj pro čtenáře co nejatraktivnější. Informujeme tedy například o nové literatuře v oboru, rubriku věnovanou obcím, místní a regionální veřejné správě. Čtenáři zde najdou prezentaci zajímavých řešení z Česka i ze zahraničí. Počítáme také s pravidelnou diskusní rubrikou,“ přibližuje nové záměry Barbora Pečová.

V souvislosti s těmito změnami měníme i způsob distribuce. Prosíme tedy stávající odběratele, aby potvrdili svůj zájem o časopis na e-mail zpravodaj@mzp.cz a přidali svoji poštovní adresu. Novým zájemcům, kteří nás takto kontaktují, pošleme zdarma ukázkové číslo včetně informací o předplatném.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP


zpět na přehled