FSC ČR tisknout

O FSC ČR

FSC ČR (Fairwood z. s.) je samostatnou nevládní neziskovou organizací a zároveň národní kanceláří FSC s působností v České republice, která:

  • podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva, propaguje jejich výrobky ze dřeva - s logem FSC,
  • poskytuje poradenství při certifikaci lesů a dřevozpracujících podniků podle principů FSC,
  • vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky. Na tomto úkolu pracuje komise, rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou,
  • monitoruje certifikační proces na území České republiky,
  • vydává elektronický magazín Dobré dřevo , informační materiály pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost a vydala knihu o přírodě blízkém lesním hospodaření .

 

Členové FSC ČR

Sociální sekce:

Beskydčan, z. s.
Horní mlýn, z. s.
Odborový svaz dřevo, lesy, voda
NaZemi, z.s.
Spolek pro obnovu venkova ČR, z. s.
Sdružení pro venkov. z. s.

Ekonomická sekce:

Asociace českého papírenského průmyslu
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Město Solnice
Mendelova Univerzita v Brne, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Městské lesy a zeleň, s. r. o.
Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.
Ing. Hron Milan (
Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko)
Ing. Košulič Milan
Ing. Košťál Petr
Asociace českých nábytkářů
Ing. Ondřej Tarabus

Ekologická sekce:

Česká inspekce životního prostředí
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, z. s.
Frank Bold
Greenpeace Česká republika, z. s.
Čmelák - Společnost přátel přírody
Sdružení přátel lesa
Správa Krkonošského národního parku
ZO ČSOP Veronica, z. s.
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Mgr. Pavel Bína
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Český svaz ochránců přírody
Česká společnost ornitologická
Koalice pro řeky

Pozorovatelé:

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Lesy České republiky, s. p.

Čestní členové:

Ing. Indruch Alois, in memoriam
Ing. Košulič Milan, in memoriam
Metzl Jan
Ing. Míchal Igor, in memoriam

 

FSC ČR je otevřeno všem jednotlivcům i organizacím.

Členství v FSC ČR je podmíněno podporou myšlenky FSC, souhlasem se stanovami a jednacím řádem sdružení. O výhodách členství se dozvíte více zde.

 

Financování činnosti FSC ČR

Finanční zdroje pro své aktivity získává od nadací, mezinárodních institucí a podpůrných členů sdružení. Dosud nás podpořily následující nadace a mezinárodní instituce: Operační program Vzdělávání pro konkurencechopnost, Norské finanční mechanismy, MŽP, SFŽP, JMK, Světový fond pro ochranu přírody (WWF), Přátelé Země - Friends of the Earth International, Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Grassroots Foundation, Hatzfeld Foundation, Heinrich Boell Stiftung, Stichting DOEN, Nizozemská ambasáda v Praze, Česko - německý fond budoucnosti, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

 

Máte-li další otázky nebo chcete-li znát více, neváhejte a napište nám. Vaše poznámky a připomínky k naší práci nezůstanou bez odpovědi.